Tento rok bude pre stavebníctvo v stredoeurópskom regióne najhorší, očakáva odborník

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Kritický stav stavebného sektora na Slovensku: ZSPS žiada podporu od vlády
Ilustračné foto: www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Stavebníctvo zažíva ťažké časy v celej Európe a stredoeurópsky región tento vývoj kopíruje. Podľa odborníka možno očakávať, že rok 2024 bude pre stavebné odvetvie v našom regióne najhorší.

Vysoké úrokové sadzby

„S malými odchýlkami je vývoj v celom stredoeurópskom regióne podobný. Zdieľame v ňom s rôznou intenzitou hlavné negatívne vplyvy na stavebný sektor, ktorými sú najmä vysoké úrokové sadzby, ktoré nútia veľkých investorov prehodnocovať a odkladať projekty a zároveň znižujú dostupnosť hypoték,“ uviedol Martin Procházka zo spoločnosti Coface pre Slovenskú republiku a Česko.

Slovenské stavebníctvo vlani zaznamenalo síce mierny rast, no dynamika bola najnižšia od roku 2009. Dokonca v závere minulého roka sa stavebná produkcia prepadla medziročne o 12 %.

Stavebníctvo je odvetvie s veľkou zotrvačnosťou, počet vydaných stavebných povolení v minulom roku klesol.

„Ide o odvetvie s veľkou zotrvačnosťou a v minulom roku prišlo k poklesu počtu vydaných stavebných povolení. Konkrétne v slovenskom stavebníctve sa očakáva pokles približne o 1,5 %,“ priblížil Martin Procházka.

Vysoké ceny stavebných materiálov

Dobrou správou podľa neho je, že vysoké ceny energií pominuli, čo otvára priestor na korekciu cien stavebných materiálov, pričom najneskôr v polovici roka možno predpokladať začiatok cyklu uvoľňovania menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), čo zlacní financovanie. „Pozitívny vplyv v sektore očakávame najskôr v budúcom roku,“ podotkol expert.

Oslabená kúpna sila obyvateľstva po období vysokej inflácie znižuje dopyt po renováciách a rekonštrukciách. Výrazným negatívnym vplyvom sú aj vysoké ceny stavebných materiálov v dôsledku drahých energií.

Platobná morálka

Vláda by podľa zástupcu Coface mohla zvýšiť investičné aktivity v dopravnej infraštruktúre, obnove verejných budov, či stimulovať bytovú výstavbu alebo rekonštrukcie.

Aj keď sa vláda rozhodne pre takéto opatrenia, v stavebnej produkcii sa to pravdepodobne prejaví až v roku 2025.

Stavebníctvo patrí k najrizikovejším aj pokiaľ ide o platobnú morálku. „Čiastočne je to spôsobené samotnou povahou stavebníctva, kde na projektoch musí spolupracovať viacero spoločností, často sa vyskytujú problémy s dodržiavaním termínov, organizáciou a kvalitou práce, takže stavebníctvo je svojou povahou náchylné na spory,“ vysvetlil Martin Procházka.

V tomto odvetví pritom pôsobí veľa subjektov, ktoré sú kapitálovo slabšie, nemajú likvidný vankúš, a preto v prípade meškania projektu alebo oneskorených platieb zvyknú platiť vlastným dodávateľom oneskorene.

Čoraz viac spoločností si podľa odborníka síce uvedomuje potrebu poistenia pohľadávok a riadenia úverového rizika, ale poistená je len približne tretina objemu pohľadávok.

Mierny vzrast insolvencií

Počet insolvencií medziročne mierne vzrástol, pričom najmä v posledných mesiacoch bol pomerne vysoký.

„Bohužiaľ, ešte nie sme na konci cesty a vrchol počtu insolvencií v stavebnom sektore očakávame až v druhej polovici tohto roka, ako to, žiaľ, zvyčajne býva, keď sa odvetviu začne blýskať na lepšie časy,“ dodal Martin Procházka.

Nadnárodná spoločnosť Coface je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie CofaceECB Európska centrálna banka