Novela stavebného zákona prináša viaceré dôležité zmeny, týkajú sa aj obyvateľov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
stavba, dom
Foto: ilustračné, Getty images
Tento článok pre vás načítala AI.

Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebného zákona, od 1. apríla prináša viaceré podstatné zmeny. Jednou z nich je zavedenie jedného integrovaného konania a prevzatie zásady, že hlavná stavba pohlcuje vedľajšie.

Podľa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV) množstvo jednotlivých, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich rozhodnutí alebo súhlasov sa zlúči do jedného stavebného konania k hlavnej stavbe, ktorá pozostáva z viacerých stavieb alebo súboru stavieb tvoriacich funkčný celok.

V takomto prípade sa identifikuje hlavná stavba a v rámci konania k hlavnej stavbe sa pohltia aj tie vedľajšie,“ priblížil stavebný úrad.

Eliminuje sa administratívna záťaž

Doposiaľ samostatné konania k vedľajším stavbám nahradí stanovisko dotknutého príslušného orgánu pre vedľajšiu stavbu.

Odstráni sa tým administratívna záťaž konajúcim orgánom, stavebníkom a v neposlednom rade verejnosti,“ tvrdí úrad.

Spojenie územného a stavebného konania

Stavebná novela zavádza aj spojenie územného a stavebného konania. A to rozšírením tejto možnosti pre širší okruh stavieb oproti pôvodnému zneniu stavebného zákona, za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú zo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania.

Inštitút záväzného stanoviska, ktorého predmetom je vyhodnotenie súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, je upravený v zákone o územnom plánovaní, ktorý je súčasťou pôvodnej veľkej stavebnej reformy,“ vysvetlil UUPV.

Fikcia súhlasu

Osobitný postup pre preskúmavanie spôsobilosti stavieb na užívanie predstavuje fikcia súhlasu. Čakanie na záväzné stanovisko obce k povoleniu stavby mohlo trvať aj roky.

Teraz bude mať obec lehotu na vydanie stanoviska 60 dní alebo 90 dní v závislosti od charakteru stavby. Ak sa obec v tejto lehote nevyjadrí, nastúpi fikcia súhlasu – bude sa mať za to, že navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie,“ upozornil úrad.

Spôsobilosť na užívanie stavby

Ďalšia zmena stavebnej legislatívy umožňuje preskúmanie spôsobilosti na užívanie stavby zhotovenej a užívanej bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024.

Ak vlastník takejto stavby preukáže splnenie určených podmienok, stavebný úrad vydá rozhodnutie o jej spôsobilosti na užívanie. Takéto rozhodnutie bude mať podľa UUPV účinky kolaudačného rozhodnutia.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV)