Fakturačné údaje

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
Mýtna 15, 811 07 Bratislava
Zapísaný: OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1728/B
IČO: 35 745 274
DIČ: 2021406475
IČ DPH: SK 2021406475
Poštová adresa: P.O.Box č.8, 810 05 Bratislava 15
Banka: TATRA banka a.s.
číslo účtu: 262 243 1023/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2243 1023
Swift: TATRSKBX