Finančný stres je tichým strašiakom mužov, väčšina cíti tlak pre potrebu zabezpečiť rodinu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Muž, peniaze, dlhy
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com

Ekonomická situácia a z nej plynúci stres výrazne ovplyvňuje duševné zdravie. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových pacientov s duševnou poruchou narastá približne o 23 % ročne.

Depresia pritom môže byť podporená alebo umocnená existenčnými problémami, ako aj negatívnymi situáciami týkajúcimi sa peňazí. Či už je to zadlženosť, vysoké náklady na život alebo nízky príjem, to všetko môže spôsobovať nepríjemné pocity, ktoré môžu dospieť k úzkosti alebo až depresii.

Vplyv na rodinné vzťahy

Na Slovensku vykazuje symptómy depresie až 25 % mužov, pričom nemalou časťou sa na tom podieľajú ekonomické faktory.

Financie priamo ovplyvňujú aj rodinné vzťahy. Z reprezentatívneho prieskumu 365.bank vyplynulo, že až 6 z 10 mužov cíti vysokú mieru tlaku pre potrebu finančne zabezpečiť rodinu. Práve od nich spoločnosť očakáva rolu živiteľa rodiny.

V dôsledku toho sú pod väčším stresom, ktorý sa ešte umocňuje pri rozhodnutí založiť si rodinu. Mnoho žien totiž pri odchode na materskú dovolenku očakáva, že ich finančná situácia ostane nezmenená, čo vytvára ešte väčší tlak na mužov.

Pre mnohých ide o osobné zlyhanie

Ako hovorí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Križo, téma krízy financií v rodinách je mužmi citlivo vnímaná najmä pre nenaplnenie potreby postarať sa o rodinu, vytvárať v rodine pocit stability.

„Neraz to majú muži spojené s pocitom, že ak nedokážu zabezpečiť rodinu, ide o ich osobné zlyhanie a narúša to ich sebaobraz ako silných a starostlivých. Je to spôsobené aj spoločenským tlakom, že dobrý muž je ten, čo všetko vie, dokáže a zabezpečí,” hovorí Križo.

Zaujímavosťou a paradoxom tiež je, že väčšine mužov spôsobuje nadmerný stres, ak sa ich partnerka podieľa na príjmoch do rodinného rozpočtu viac ako 40 percentami.

Riešenie situácie

Základom riešenia situácie je podľa 365.bank vzdelávanie a plánovanie výdavkov. Vytvorenie realistického rozpočtu a redukcia zbytočných výdavkov sú prvé kroky k vybudovaniu finančnej stability.

„Odporúčame začať prehľadom svojich príjmov a výdavkov a následne sa zamerať na možné úspory. Vyhýbanie sa zbytočným nákladom a rozumné, zodpovedné míňanie, vrátane konsolidácie dlhov, sú kľúčové. Taktiež je dôležité vytvárať si pravidelnú finančnú rezervu, čo prispieva k väčšej duševnej pohode,“ uvádza hovorkyňa v 365.bank Linda Valko Gáliková.

Tichý strašiak

Podpora duševného zdravia je podľa psychológa dôležitá najmä preto, aby človek neostával sám v prežívaní. Finančný stres je tichým strašiakom mužov na Slovensku a častým dôvodom psychickej nepohody.

Je preto dôležité, aby muži mali prístup k odbornej pomoci, vďaka ktorej tieto výzvy zvládnu. Podpora v oblasti duševného zdravia a konsolidácia osobných financií dokážu pomôcť pri zmiernení stresu, a tým aj zlepšiť kvalitu života mužov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Linda Valko GálikováViktor Križo
Firmy a inštitúcie 365 bankNCZI Národné centrum zdravotníckych informácií