Príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa by sa mohol navýšiť o 100 eur mesačne

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ZŤP, postihnuté dieťa
Zdroj: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa by sa mohol zvýšiť. V predbežnej informácii k novele zákona o sociálnych službách to avizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Do pripomienkového konania ju chce predložiť v máji alebo v júni. Peňažný príspevok by sa mal navýšiť o 100 eur mesačne, teda na sumu 200 eur za mesiac. Cieľom je kompenzovať vyššiu mieru finančnej záťaže a  starostlivosti na strane opatrovateľov detí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Domáca opatrovateľská služba

V rámci pripravovaného návrhu plánuje rezort aj posilnenie poskytovania kontinuálnej pomoci pri sebaobsluhe prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby.

V súčasnosti je možné osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnúť túto starostlivosť najviac osem hodín mesačne, po novom by to mohlo byť až 40 hodín. Aktuálny rozsah totiž podľa ministerstva nemožno považovať za postačujúci.

Najmä z hľadiska potreby podpory všetkých možných opatrení, ktoré v  záujme humanizácie pomoci a  podpory ale aj  jej ekonomizácie podporia zotrvanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe v  domácom prostredí,“ uvádza sa v predbežnej informácií.

Odľahčovacia služba

Rezort práce chce v rámci novely presadiť aj častejšie využívanie odľahčovacej služby pre opatrovateľov, ktorí sa starajú o osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím. V rámci služby sa opatrovateľom poskytne časový priestor pre nevyhnutný odpočinok, čím sa udrží ich fyzické aj duševné zdravie.

Návrhom sa na jednej strane posilnia možnosti využitia odľahčovacej služby v rámci terénnych a ambulantných foriem sociálnych služieb primerane individuálnym potrebám cieľovej skupiny osôb v konkrétnom čase a rozsahu, taktiež sa vytvoria flexibilnejšie podmienky pre jej možné opakované a pravidelnejšie využívanie zo strany opatrovateľov osôb s  ťažkým zdravotným postihnutím,“ konštatuje sa v materiáli.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR