Dôchodcovia dostanú už tento rok viac ako 600 eur. Kto bude mať nárok na dávku?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dôchodok, penzia, dôchodkyňa
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Starobní dôchodcovia dostanú už tento rok viac ako 600 eur. Sociálna poisťovňa v decembri vyplatí nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament, zavádza 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku.

Kto má nárok na 13. dôchodok?

Nahradí tak doterajší 13. dôchodok, ktorý bol vyplácaný ako štátna sociálna dávka. Dôchodcovia dostanú po novom vyššie sumy 13. dôchodku v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberajú, najmenej však môžu dostať 300 eur.

„Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2024 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2024 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku,“ upresnilo vedenie Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa vyplatí automaticky

Jeho suma sa bude odvíjať od priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázanými Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok 2023. Ak bude priemerná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude vo výške 300 eur.

Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky, sa vyplatí len jeden z nich, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Na účely určenia sumy 13. dôchodku sa nebude prihliadať na ďalšie dôchodkové príjmy, napríklad dôchodok z cudziny alebo dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia.

Sociálna poisťovňa pripomína, že o 13. dôchodok netreba žiadať, vyplatí ho vo výplatnom termíne v decembri 2024 automaticky spolu s dôchodkom. O 13. dôchodku sa nebude vyhotovovať osobitné rozhodnutie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa