OZE veterná slnečná energia solárny panel turbína

SAPI Energy Conference: Ako integrovať OZE do moderných energetických riešení? ( SITAenergetika.sk)

Nevyhnutnou súčasťou energetiky každej krajiny sú dnes už aj obnoviteľné zdroje energií (OZE). Samozrejme, ich integrácia do elektrizačnej sústavy si vyžaduje nielen systémový prístup k ich rozvoju, ale aj investície. O tom, ako správne nastaviť vyššie využívanie OZE s cieľom riešiť výzvy v rámci slovenskej energetiky, budú už 22. – 23. mája v rámci SAPI Energy Conference 2024 diskutovať zástupcovia distribučných spoločností, výrobcovia elektriny z OZE, ale aj zahraniční hostia.