Žiadosť o odklad platenia dane alebo jej uhradenie v splátkach nie je automaticky schválená, upozorňuje odborníčka

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
dane, financie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Už len pár dní ostáva firmám, ktoré si odložili podanie daňového priznania alebo zaplatenie dane. Termín na túto povinnosť vyprší na konci júna.

Finančná správa môže firmám a podnikateľom povoliť odklad platenia dane alebo jej uhradenie v splátkach, avšak toto povolenie nie je automatické a firmy musia splniť zákonom stanovené podmienky.

Dôvod schválenia žiadosti

„V prípade, že daňový subjekt nesplní zákonom stanovené podmienky, ktoré sa posudzujú pri schválení žiadosti, správca dane nevyhovie povoleniu odkladu platenia alebo plateniu dane v splátkach. A to napríklad, ak tvrdenie, ktoré uvedie v žiadosti nebude dostatočne podložené dôkazmi, prípadne, ak je daň po splatnosti viac ako 24 mesiacov,“ upozornila Ina Kováčová Bečková, partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group.

Situácia, kedy daňový subjekt nemá dostatočné finančné prostriedky alebo mu poklesli príjmy pre mimoriadnu situáciu, môže byť dôvodom na schválenie žiadosti. Pre úspešné podanie žiadosti musia byť podložené dôkazy o finančnej situácii.

Postoj daňového úradu

„Dobrou správou je, že správca dane neposudzuje splnenie týchto podmienok v prípade, ak o povolenie odkladu alebo splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt,“ dodala Kováčová Bečková.

Toto hodnotenie určuje finančná správa na základe bodového systému, kde menej bodov znamená lepšie hodnotenie. Ak daňový úrad takejto žiadosti vyhovie, nezaplatenú daň nezačne vymáhať v exekučnom konaní a daňovník nebude platiť ani úrok z omeškania, ak je žiadosť podaná včas a rozhodnutie vydané pred splatnosťou dane.

Poplatky spojené s podaním žiadosti

„Výška úroku sa vypočítava z dlžnej sumy, štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá je od 20. septembra 2023 na úrovni 4,25 %, a počtu dní omeškania,“ vysvetlila Kováčová Bečková. Nepresná informácia pochádzala z tlačovej správy poradenská spoločnosť ATLAS GROUP.

Žiadosť treba podať včas, pred splatnosťou dane, a ideálne je komunikovať s daňovým úradom v predstihu, ak firma vie, že nebude schopná daň zaplatiť. Odborníčka tiež upozornila na poplatky spojené s podaním žiadosti, napríklad správny poplatok 9,50 eura, a možnosť, že správca dane bude vyžadovať zabezpečenie dlžnej sumy. Za dobu povoleného odkladu sa tiež platí úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Atlas GroupFinančná správa SR