Sociálni partneri schválili zvýšenie minimálnej mzdy pre opatrovateľov, prilepšiť by si mohli už od júla

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
peniaze, mzda, peňaženka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Sociálni partneri súhlasia bez pripomienok so zvyšovaním minimálnej mzdy pre opatrovateľov, ktorá by mala byť už od júla.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie, a to u opatrovateľa v produktívnom veku, ako aj u opatrovateľa poberajúceho niektorú z dôchodkových dávok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

„Na zasadnutí hospodárskej a sociálnej rady sme bez pripomienok prijali nové nariadenia týkajúce sa príspevku na opatrovanie, ako aj príspevku na osobnú starostlivosť. Môžem teda oznámiť, že k 1. júlu sa príspevok na opatrovanie zvýši na úroveň čistej minimálnej mzdy, čo tento rok predstavuje 615, 50 eur. Zároveň v zmysle dohôd so zástupcami ľudí odkázaných na pomoc iných zvyšujeme aj príspevok na osobnú asistenciu, a to tak, že hodinová sadzba bude na úrovni 5,83 eur, čo zodpovedá hodinovej výške minimálnej mzdy na úrovni tretieho stupňa náročnosti práce,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš po rokovaní rady.

Negatívny vplyv na rozpočet

Vyššia sadzba na peňažný príspevok na opatrovanie a na jednu hodinu osobnej asistencie bude mať podľa návrhu negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

V roku 2024 bude predstavovať výdavky v celkovej hodnote 32 miliónov eur, 82 miliónov eur v roku 2025, 88 miliónov eur v roku 2026 a 94 miliónov eur v roku 2027.

Podľa materiálov ide o zvýšenie rozpočtových výdavkov rezortu práce určených na vyplácanie kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

„Zároveň zvyšujeme štátny príspevok do sociálnych služieb, a to od budúceho roka v celkovej sume 26 miliónov eur. Opäť je to na základe už dohodnutého mechanizmu medzi ministerstvom práce a poskytovateľmi sociálnych služieb,“ informoval minister Erik Tomáš.

Koho sa to bude týkať

Týka sa to zariadení sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

Úprava vychádza zo zvýšenia nákladovosti sociálnych služieb v nadväznosti na spôsob jeho určenia a účelové určenie tohto finančného príspevku na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v zariadení a potrebu zohľadnenia vývoja zvyšovania miezd zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb vzhľadom na medziročný vývoj minimálnej mzdy a jej výšku.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Erik Tomáš
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR