Rezort školstva intenzívne pracuje na odstránení segregácie na školách, opatrenia a projekty na to zamerané patria medzi priority

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, SITA/Peter Maďar.
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR intenzívne pracuje na odstraňovaní segregácie v školách. Projekty a opatrenia zamerané na desegregáciu patria medzi priority rezortu.

Ako ministerstvo ďalej uviedlo pre agentúru SITA, eviduje viaceré súdne spory týkajúce sa segregácie v školách.

Rezort má niekoľko projektov

Rezort ale podotkol, že pri odstraňovaní tohto problému potrebujú spolupracovať i so samosprávami, ktoré majú rozsiahle právomoci v oblasti výchovy a vzdelávania. Avizoval tiež, že v rámci boja proti segregácii realizuje aj plánuje rôzne systémové kroky a podporné opatrenia.

„Ministerstvo školstva si plne uvedomuje negatívny dopad segregácie na životy rómskych detí na Slovensku. Jej odstránenie preto považuje za svoju prioritu a podniká aj patričné kroky. V súčasnosti má ministerstvo niekoľko projektov zameraných na odstránenie segregácie,“ uviedlo MŠVVaM SR.

Medzi opatrenia patrí napríklad schválenie zákonnej definície segregácie v roku 2023, či publikovanie Metodickej príručky desegregácie vo výchove a vzdelávaní.

Ciele sú jasné

Za významný krok ministerstvo označilo aj zámer národného projektu „Príležitosť pre všetkých“, ktorý bol schválený v apríli tohto roka, a ktorý by mal overiť riešenia na desegregáciu vo výchove a vzdelávaní v pilotných lokalitách. Projekt zahŕňa analýzu právnych predpisov a administratívnej praxe, vzdelávacie činnosti a podporu lokalít pri príprave desegregačných projektov.

Rezort školstva zdôraznil aj dôležitosť ranej podpory pre marginalizované rodiny. Od septembra 2019 je povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov a od roku 2023 aj majú garantované miesto v materskej škole i mladšie deti. Od januára 2025 je plánované aj normatívne financovanie materských škôl.

„Ministerstvo školstva sa v Pláne obnovy a odolnosti SR zaviazalo k plneniu úloh v oblasti predchádzania a odstraňovania segregácie vo výchove a vzdelávaní. Cieľom týchto projektov je odstránenie segregácie a rasovej diskriminácie. Zámerom investičných projektov je vytvorenie nových kapacít na podporu vzdelávania aj v marginalizovaných komunitách, no nikdy nie za cenu prehĺbenia segregácie,“ uvádza MŠVVaM SR s tým, že tieto záväzky pretavilo koncom minulého roka do metodického usmernenia, ktorým zaujalo jasný postoj k segregačnej výstavbe, najmä v prípade ZŠ.

Zavedenie tzv. štandardov desegregácie

Ministerstvo aj naďalej spolupracuje so samosprávami na hľadaní riešení týkajúcich sa výchovy a vzdelávania marginalizovaných komunít. Jednotlivé kroky koordinuje aj s partnerskými rezortmi či Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

„Medzi ďalšími opatreniami, ktoré sa plánujú, je zavedenie tzv. štandardov desegregácie, ktoré budú platné pre všetky školy na území SR,“ dopĺňa ministerstvo. V pláne je aj vytvorenie rámcového manuálu na tvorbu desegregačných projektov.

„Z hľadiska časového rámca vnímame povinnosť splniť desegregačný plán do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti uznesenia ako vysoko rizikový, nakoľko dosiahnutie viditeľnej a pozitívnej zmeny môže trvať oveľa dlhšie,“ uzatvára rezort školstva.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Ministerstvo školstva výskumu vývoja a mládeže SR