Slovensko má novú koncepciu riešenia energetickej chudoby. Štát konečne určí, ktorým domácnostiam pomôže platiť za energie

Zdražovanie energií
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Slovenská vláda odobrila novú koncepciu na ochranu odberateľov energií a vody spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) teraz má zriadiť nadrezortnú pracovnú skupinu, v ktorej budú aj zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Boj s energetickou chudobou

Pracovná skupina by sa mala do konca februára tohto roka zhodnúť na konečnej definícii energetickej chudoby a mala by vypracovať legislatívne návrhy opatrení na ochranu odberateľov ohrozených energetickou chudobou.

Viac o téme: Energetická kríza

Vďaka prijatej koncepcii bude táto téma reálne dopracovaná. Štát prostredníctvom legislatívy povie, ktorá domácnosť je energeticky chudobná, pre ktorú budú pripravené opatrenia a štátne politiky, ktoré pomôžu týmto domácnostiam platiť účty za energie,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády predseda ÚRSO Andrej Juris.

Počas najbližších mesiacov pripraví pracovná skupina v otázke energetickej chudoby už konkrétne detaily.

Bezplatné splátkové kalendáre

ÚRSO v koncepcii navrhuje viacero opatrení v boji s energetickou chudobou. Navrhuje optimalizovať dodávkové a sieťové tarify, zrušiť podomový predaj energií či zakázať prerušenie dodávok energií a vody počas zimnej sezóny.

Úrad v boji s energetickou chudobou taktiež v koncepcii navrhuje zaviesť ponuku bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva a zľavu pre uplatňovanie doplnkových cenníkových služieb.

Všetkým domácnostiam, teda aj tým, ktoré nie sú v priamom zmluvnom vzťahu s dodávateľom, by sa mal umožniť prístup k regulácii. To znamená, aby mali všetky domácnosti možnosť odoberať energie a vodu za regulované ceny.

ÚRSO vníma potenciálne ako vhodné aj opatrenie na zavedenie špeciálnych taríf za energie a vodu pre odberateľov v domácnosti spĺňajúcich kritériá energetickej chudoby. Špeciálne tarify však v súbore odporúčaných opatrení zaradené nie sú, podľa názoru ÚRSO totiž dokáže efektívnejším spôsobom a adresnejšou formou plniť opatrenie na posilnenie finančnej podpory domácností ohrozených energetickou chudobou.

Zavedenie daňového zvýhodnenia

Až v prípade, ak by sa toto odporúčané opatrenie na základe záverov nadrezortnej pracovnej skupiny nemalo implementovať do praxe, ÚRSO ako druhú možnosť v takom prípade bude navrhovať aj rozpracovanie témy špeciálnych taríf,“ uviedol regulátor.

Ostatným štátnym úradom navrhuje ÚRSO napríklad zavedenie daňového zvýhodnenia energeticky chudobných domácností, vytvorenie ľahko dostupnej siete energetických poradcov či zavedenie webovej stránky s informáciami o energetickej chudoby.

Dôležitými nástrojmi podpory domácností ohrozených energetickou chudobou môžu byť finančné príspevky,“ podotkol regulátor, ktorý plánuje podporovať v boji s energetickou chudobou aj využívanie systémov kreditného odberu elektriny.

Technológia inteligentného meracieho systému

Pilotný projekt už spustili na východe Slovenska. Riešenie je postavené na technológii inteligentného meracieho systému (IMS) a prepája viacero aktérov, vrátane zapojenia samospráv. IMS dokáže manažovať predplatenie elektriny a pri vyčerpaní kreditu „vypnúť“ elektromer, pokým sa kredit neobnoví.

V prvom rade však bude podľa ÚRSO potrebné energetickú chudobu definovať a určiť, ktoré domácnosti na Slovensku sú energeticky chudobné.

Regulačný úrad navrhuje, že domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak po odpočítaní jej celkových nákladov na energie a vodu od celkového disponibilného príjmu domácnosti zostanú danej domácnosti disponibilné finančné zdroje v určenej výške, napríklad v porovnaní voči univerzálne akceptovanej hodnote životného minima.

Energeticky chudobné domácnosti

Ako modelový príklad možno podľa regulačného úradu zvoliť napríklad hodnotu zostatkových disponibilných finančných zdrojov vo výške 1,5-násobku životného minima.

V takomto prípade by bolo možné za ohrozených energetickou chudobou označiť približne 24 % domácností na Slovensku, čiže zhruba 432 tisíc domácností z celkového počtu približne 1,8 milióna domácností.

Predložený návrh koncepcie na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou je súborom odporúčaní na systémové opatrenia minimálne v strednodobom horizonte. Ich implementácia môže zvýšiť mieru dlhodobej udržateľnej dostupnosti energií a pitnej vody pre sociálne zraniteľné domácnosti na Slovensku,“ konštatoval regulačný úrad.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej Juris
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRMH Ministerstvo hospodárstva SRMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví