SEPS prvýkrát testovala masívny výpadok elektriny, chce byť pripravená na prípadný black-out

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Elektrina
Foto: Ilustračné, SITA/Ivan Fleischer
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) prvýkrát v histórii vykonala test obnovy elektrizačnej sústavy po masívnom výpadku elektriny, známeho aj ako black-out, v spolupráci so zahraničným partnerom.

Skúška prebehla minulý týždeň v spolupráci s poľským prevádzkovateľom prenosovej sústavy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE). Test simuloval obnovu dodávky elektriny vo východoslovenskom regióne po jej prerušení.

Na slovenskej strane sa na teste zúčastnili MH Teplárenský holding, a.s. – závod Košice, a Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD).

Prvá medzinárodná spolupráca

Skúška štartu z tmy zrealizovaná v spolupráci s poľskými kolegami bola prvou s medzinárodnou spoluprácou. Skúšky obnovy sústavy však SEPS vykonáva pravidelne od roku 2014. Pri každej jednej sa preukázalo jej opodstatnenie, pretože priniesla dôležité informácie, ktoré by sa nedali získať ‚za stolom‘,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Táto skúška obnovy sústavy má zásadný význam v prípade masívneho výpadku elektriny, ktorý môže vzniknúť v dôsledku viacerých nepredvídateľných okolností, vedúcich k tzv. black-outu. Slovenský elektroenergetický dispečing má vypracované rôzne scenáre postupu obnovy elektrizačnej sústavy a takéto reálne testy pomáhajú identifikovať možné nedostatky a zdokonaľovať postupy.

Recipročne je plánovaná aj skúška obnovy na poľskej strane, pri ktorej bude s podporou slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS rozbehnutý generátor tepelnej elektrárne Połaniec.

Príčina tureckého black-outu

Posledné rozsiahle black-outy v Európe majú niekoľko spoločných menovateľov, a to oslabenie elektrizačnej sústavy vplyvom plánových odstávok vedení, preťažovanie vedení, veľké prenosy elektriny na dlhé vzdialenosti a problémy s výkonovými bilanciami medzi oblasťami.

Napríklad prvotnou príčinou tureckého black-outu spred siedmich rokov bolo preťažovanie prenosových vedení medzi východnou a západnou časťou krajiny v kombinácii s údržbovými prácami na časti dôležitých vedení. Séria kaskádových vypnutí vedení pôsobením ochrán spôsobila v prvom kroku rozdelenie Turecka na dve časti, ktoré však boli výkonovo nerovnovážne.

Jedna výrazne deficitná, druhá prebytková a po niekoľkých sekundách obe skolabovali. Pri poruche bolo bez elektriny vyše 75 mil. obyvateľov Turecka. S obnovou sústavy sa začalo 18 minút po black-oute, do 90 minút bolo obnovených približne 50 % oblasti a do 6 hodín 80 %. Podobná situácia hrozila Európe v januári 2021.

Výpadok elektriny v Taliansku

Primárnou príčinou rozsiahleho výpadku elektriny v Taliansku z roku 2003 bol strom, ktorý spadol na vedenie vo Švajčiarsku. Špecifiká prepojenia Talianska so zvyškom Európy, ktoré sú situované len v severnej časti krajiny, v kombinácii s veľkou závislosťou od importu elektriny spôsobili následné preťaženia ostatných spojovacích vedení a oddelenie od európskej sústavy.

Sústava Talianska nebola schopná samostatnej prevádzky a v priebehu 3 minút nastal black-out v celej krajine. Pri poruche bolo bez elektriny vyše 75 mil. obyvateľov. Obnovenie prevádzky nastalo až po 18 hodinách od poruchy.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MH Teplárenský holdingSEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústavaVSD Východoslovenská distribučná