Img_5249.jpg

SARIO: International Business Day 2024

INTERNATIONAL BUSINESS DAY 2024, medzinárodné kooperačné podujatie pre slovenské malé a stredné firmy sa uskutočnil 30. mája 2024 v Bratislave.
Sario univerzity timeline socialne siete.jpg

Problémy z praxe riešia firmy priamo s univerzitami

Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) prepája slovenské firmy s univerzitami a výskumnými inštitúciami na riešenie konkrétnych otázok z praxe firiem.
Sario skb online 2020 1500x1000 1.jpg

SARIO spája slovenské firmy so svetom online!

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) okamžite zareagovala na mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 a ešte na jar preniesla svoje aktivity do online priestoru.