SARIO: International Business Day 2024

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Img_5249.jpg
Foto: SARIO

INTERNATIONAL BUSINESS DAY 2024, medzinárodné kooperačné podujatie pre slovenské malé a stredné firmy sa uskutočnil 30. mája 2024 v Bratislave. Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a tento rok sa ho zúčastnilo 80 spoločností so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, energetiku, stavebníctvo, ekológiu a informačné a komunikačné technológie. Zastúpenie mali krajiny: Česká republika, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Rumunsko a Ukrajina.

Img_5186.jpg
Foto: SARIO

Vopred bolo naplánovaných 280 stretnutí, ale napokon sa počas podujatia uskutočnilo viac ako 500 B2B rokovaní, v rámci ktorých mali účastníci možnosť nadviazať nové kontakty a rozvinúť obchodné vzťahy. Tento formát mítingov podobný „speed datingu“ umožňuje stretnutie veľkému počtu relevantných partnerov na jednom mieste a v priebehu jedného dňa. Preto je veľmi oceňovaný samotnými spoločnosťami. Firmy tak majú prístup k širokej škále potenciálnych obchodných partnerov bez potreby vycestovania do zahraničia.

Img_5198.jpg
Foto: SARIO

SARIO zároveň pripravuje Národný projekt 2 zameraný na podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP), ktorý bude poskytovať finančnú a nefinančnú podporu slovenským podnikom, a to prostredníctvom aktivít ako účasť na veľtrhoch a výstavách, podnikateľské misie doma aj v zahraničí, kooperačné a sourcingové podujatia ako aj aktivity za účelom rozvoju dodávateľských reťazcov slovenských MSP.

Img_5227.jpg
Foto: SARIO

Agentúra SARIO plánuje aj ďalšie podobné podujatia, napríklad online webinár Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania venovaný podnikateľskému prostrediu a obchodným príležitostiam v Poľsku. Ďalším je Slovensko-fínske podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať 14. júna 2024 v Bratislave a zameria sa na udržateľné a zelené riešenia v stavebnom priemysle. Navyše 4. júna 2024 sa v Banskej Bystrici uskutoční SARIO BUSINESS DAY — V REGIÓNOCH, kooperačné podujatie s bilaterálnymi rokovaniami firiem, ktoré prinesie informácie o nových obchodných a rozvojových príležitostiach, efektívnych riešeniach pre rozvoj a financovanie biznisu, vrátane konzultácií s odbornými partnermi navyše priblíži i možnosti a potenciál banskobystrického regiónu.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať