Doprava na Slaneckej ceste by mohla byť spustená vo všetkých jazdných pruhoch v polovici júna

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Slanecká cesta, Košice
Rekonštrukcia Slaneckej cesty v Košiciach. Foto: www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Doprava na Slaneckej ceste v Košiciach by mohla byť spustená vo všetkých štyroch jazdných pruhoch v polovici júna. Pre agentúru SITA to uviedlo mesto Košice, zdôraznilo však, že tento termín závisí od vydania rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, pri ktorom musia dodržať lehoty v zmysle legislatívy.

Sankcie za omeškanie

Dokončenie stavebných prác predpokladá mesto do konca mája. Lehota ukončenia rekonštrukcie Slaneckej cesty sa predlžovala z pôvodného termínu 15. august 2023 na 22. december 2023. Počas kontrolného dňa v druhej polovici minuloročného decembra zástupcovia zhotoviteľa, spoločnosti Doprastav, informovali, že práce sú hotové na 95 percent, dodali však, že niektoré práce hotové nie sú a plánovali v nich pokračovať na jar 2024. Išlo napríklad o niektoré autobusové zastávky, časti chodníkov či cyklochodníka.

Mesto Košice si sankcie uplatní v súlade s uzavretou zmluvu o dielo,“ reagovala samospráva na otázku, či má v pláne uplatniť si sankcie za omeškanie stavby.

Zásadné zmeny

Mesto už v minulosti pre agentúru SITA uviedlo, že pre neukončenie diela v zmluvnom termíne si nemohlo uplatniť sumu viac ako 1 milión eur (s DPH) z eurofondov, a túto sumu si plánuje uplatniť u zhotoviteľa. Začiatkom mája bol podpísaný 12. dodatok k zmluve o dielo.

Počas realizácie stavebných prác na diele ‚KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta‘, ktoré sú naprojektované, bolo zistené, že v období od spracovania projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu prác došlo k určitým zmenám, ktoré majú výrazný vplyv na samotnú realizáciu diela,“ uvádza sa v ňom.

Stotisícový dodatok

Medzi tridsiatimi zmenami sa nachádzajú napríklad technické zmeny na verejnom osvetlení, ochrana energokanála v križovatke Napájadlá, väčší rozsah zemných prác, úprava vstupných komínov v križovatkách, aj nové šachty horúcovodu. Ďalšie zmeny sa týkajú aj kompatibility informačného a kamerového systému, chýbajúcej výstuže na moste nad Myslavským potokom či úpravy autobusových zastávok, križovatiek a chodníkov. Uvedená hodnota dodatku je viac ako 556-tisíc eur bez DPH.

Aktuálna cena v zmysle dodatku č. 12 vrátane spomínaných prác navyše je 18 474 660,03 eur s DPH. Pôvodná cena podľa zmluvy o dielo bola 11 874 122,18 eur s DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní bola 15 999 100 eur,“ uviedlo mesto Košice.

Vyššia suma

Ako samospráva uviedla, cena projektu sa navýšila jednak pre práce navyše, a tiež aj pre indexáciu v zmysle metodického pokynu ministerstva dopravy.

Tento mechanizmus prijala vláda kvôli ‚skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine‘. Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty stojí viac, pretože sú za tým naviac práce, ktoré neboli pôvodne projektované alebo boli projektované odlišným spôsobom a skutkový stav ukázal, že sa musia zrealizovať inak,“ vysvetľuje mesto Košice. Dodalo, že náklady sa zvýšili, keďže sa vykonáva viac prác, než bolo pôvodne v rámci projektovej dokumentácie požadované a uvažované.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Doprastav