Práce na rozširovaní D1 a prepojení D1 a D4 pri Bratislave postupujú, cez víkend uzatvoria časť cesty vo Vajnoroch

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Triblavina
Diaľničná križovatka Triblavina na D1. Foto: www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Výstavba kľúčového rozšírenia diaľnice D1 od Bratislavy po križovatku Triblavina a prepojenia D1 a D4 pri hlavnom meste postupuje.

V prípade rozširovania D1 stavbári odstránili most nad diaľnicou, vybudovali násypy, na mostoch ukončili zakladanie, pričom pracujú na častiach spodnej stavby aj nosných konštrukcií.

Čoskoro uložia prvé nosníky

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo štvrtok informovala, že súčasťou stavby je 18 mostov a v najbližších dňoch pracovníci uložia prvé nosníky na moste nad cestou Pri Mlyne. Na úseku v dĺžke 270 metrov medzi cestou I/61 (Senecká cesta) a železničným priecestím bude výluka, a to v čase najnižšej dopravnej intenzity počas tohto víkendu 25. a 26. mája. Výstavba totiž prebieha v dotyku s prevádzkovanými cestami, či už samotnou D1 alebo cestami nižších kategórií.

„Aj z tohto dôvodu musí byť počas položenia prefabrikovaných nosníkov na most uzavretá miestna cesta Pri Mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory,“ upozornili diaľničiari.

„Presun nosníkov a ich uloženie na mostnú konštrukciu budú vykonávať ťažké pracovné stroje a počas prác je z hľadiska bezpečnosti motoristov vylúčené, aby práce prebiehali bez odklonenia dopravy,“ vysvetlili.

Jedna z najvýznamnejších priorít NDS

V súvislosti s výstavbou križovatky D1 a D4 pokračujú práce na zhotovení obchádzkových trás, teda nových náhradných vetiev.

„Nové náhradné vetvy budú najskôr slúžiť pri presmerovaní tranzitu počas dvíhania, modernizácie a rozširovania D1. Neskôr to budú plnohodnotné vyraďovacie vetvy z D1 na križovatku D1/D4,“ priblížila NDS. Rozšírenie úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina v dĺžke takmer 3,6 kilometra, ktorej súčasťou je aj kľúčové prepojenie D1 a D4 patrí aktuálne medzi najvýznamnejšie priority NDS. Rozšírenie D1 je podľa diaľničiarov strategickou investíciou pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti desiatok tisíc ľudí cestujúcich najmä z a do Bratislavy.

„Dokončenie križovatky zásadným spôsobom napomôže odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy,“ dodali.

Financovanie zo štátneho rozpočtu

NDS podpísala zmluvu na rozšírenie D1 Bratislava – Triblavina, vrátane vybudovania križovatky D1 a D4, v novembri 2022. Poľská spoločnosť Budimex sa zaviazala postaviť 3,6-kilometrový úsek za tri roky, teda do konca roka 2025, takmer za 111 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.

Rekonštrukcia D1 začína v križovatke Vajnory v kilometri 13,6, súčasťou stavby je obnova vozovky, doplnenie križovatkových kolektorov, dostavba vetiev križovatky Ivanka sever (D1/D4), výstavba 18 mostov na diaľnici, vetvách križovatky a súvisiacich komunikáciách. Stavba zahŕňa aj výmenu vozovky D1 v križovatke Triblavina a skompletizovanie informačného systému diaľnice na úseku Vajnory – Triblavina. Na úseku budú dve križovatky a 2,5-kilometra protihlukových stien.

V súvislosti s prepojením D1 a D4 najskôr zhotovia obchádzkové trasy a následne zdvihnú niveletu D1. Počas rekonštrukcie D1 bude dočasne vedená doprava po obchádzkových trasách na vetvách križovatky D1/D4. Kľúčové pre odľahčenie dopravy sú vetvy z D4 na D1 (Jarovce – Trnava) a opačne z D1 na D4 (Trnava – Jarovce), tie majú sprístupniť motoristom skôr, keďže sú to míľniky stavby.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie BudimexNárodná diaľničná spoločnosť (NDS)