Úrad pre verejné obstarávanie preveruje projekt nemocnice na Rázsochách, architekti mali námietky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
nemocnica Rázsochy, búranie
Exteriér rozostavanej nemocnice Rázsochy pred začatím búracích prác za účasti ministerky zdravotníctva SR a premiéra SR v mestskej časti Bratislava - Lamač. Na mieste zbúranej nemocnice chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Bratislava, 13. august 2019. Foto: SITA/Branislav Bibel
  • aktualizované 28. augusta 16:29

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje a vyhodnocuje informácie a skutočnosti viažuce sa k zákazke projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy.

Keďže na úrade momentálne prebieha konanie o námietkach, ktoré ešte nie je právoplatne ukončené, nebude poskytovať ďalšie informácie,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Slovenská komora architektov v utorok požiadala úrad, aby zrušil obstarávanie projektu nemocnice na Rázsochách.

Ako komora uviedla v tlačovej správe, obrátila sa na úrad, aby začal konanie o preskúmavaní úkonov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pri vyhlásení verejného obstarávania na zákazku „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy„.

Jediným kritériom je cena

Predmetom sporného verejného obstarávania je podľa komory architektonické a urbanistické riešenie, projektová dokumentácia a súvisiace projekčné a inžinierske činnosti na stavbu novej Univerzitnej nemocnice na Rázsochách.

Jediným kritériom MZ na výber projektanta pre návrh najšpičkovejšieho medicínskeho pracoviska na Slovensku je cena. Nie kvalita architektonického riešenia či kvalita a hospodárnosť stavby ani efektívnosť a energetická úspornosť budúcej prevádzky, ale len najnižšia cena. Predpoklad, že výsledkom najlacnejšieho projektu bude to najkvalitnejšie možné riešenie, je prinajmenšom otázny, ak nie úplne scestný. Náklady na samotné projektové práce sú pritom len zlomkom nákladov na realizáciu stavby, pričom ich kvalita je pre celú investíciu rozhodujúca,“ uviedla komora architektov.

Najefektívnejšia ponuka

Komora tvrdí, že vzhľadom na dôležitosť a charakter Univerzitnej nemocnice na Rázsochách je pre kvalitný výsledok celého procesu prípravy tejto náročnej investície z verejných zdrojov jedinou možnou formou obstarávania súťaž návrhov. „Navyše, vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, je takýto spôsob obstarávania pre vyhlasovateľa zo zákona povinný,“ pripomenula komora.

Keďže MZ podľa architektov nevyužilo zákonom stanovený postup, môže ním zvolený postup a metóda viesť k tomu, že úspešný uchádzač – s jediným kritériom najnižšej ceny – neposkytne najhospodárnejšiu a najefektívnejšiu ponuku.

Využitie súťaže návrhov podľa komory umožňuje vyhlasovateľovi získať v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vyberie odborná porota z viacerých návrhov predložených do súťaže návrhov, pričom cena môže byť tiež jedným z kritérií.

Ministerstvo postupovalo transparentne

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že postupovalo transparentne a v súlade s platnou legislatívou. „Vo vzťahu k tvrdeniam zástupcov Slovenskej komory architektov ohľadom povinnosti použitia postupu súťaže návrhov a porušenia zákona o verejnom obstarávaní je potrebné zdôrazniť, že vyvodené závery nie sú správne,“ tvrdí MZ.

Samotné rozhodnutie verejného obstarávateľa o tom, či bude zákazku obstarávať postupom súťaže návrhov, alebo bude zákazku obstarávať inou vhodnou formou, resp. iným postupom upraveným z o verejnom obstarávaní, je podľa rezortu vo výlučnej kompetencii samotného verejného obstarávateľa.

Postup obstarania zákazky formou užšej súťaže nijako nelimituje ani neobmedzuje akékoľvek subjekty, vrátane architektov a krajinných architektov,“ vysvetlilo ministerstvo.

Nekompletná informácia

Rezort upozornil, že architektonické a urbanistické riešenie, projektová dokumentácia a súvisiace projekčné a inžinierske činnosti na stavbu novej Univerzitnej nemocnice na Rázsochách je len časťou celej zákazky.

Ide preto o nekompletnú informáciu, lebo pre MZ SR je vypustená najdôležitejšia časť celej zákazky, a to medicinálne plánovanie. Kvalita komplexnej zákazky je zaručená nastavenými požiadavkami na budúceho dodávateľa. Kľúčové osoby dodávateľa musia spĺňať prísne stanovenú prax a referencie,“ informoval rezort. Taktiež MZ požaduje, aby bol projekt vypracovaný tak, aby nová nemocnica spĺňala charakter energeticky efektívnej budovy a aj prevádzkovo efektívnej budovy.

Slovenská komora architektov si podľa ministerstva zákon o verejnom obstarávaní vysvetľuje po svojom a nesprávne. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva sa v minulosti so zástupcami komory stretli a vysvetlili si komplexne celú problematiku. „Aktuálne sme takisto otvorení stretnutiu a opätovnému vysvetleniu problematiky,“ uzavrelo ministerstvo.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Janka Zvončeková
Firmy a inštitúcie UNB Univerzitná nemocnica Bratislava RázsochyÚVO Úrad pre verejné obstarávanie