Architekti nesúhlasia s obstarávaním projektu nemocnice na Rázsochách a žiadajú jeho zrušenie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
nemocnica Rázsochy, búranie
Foto: SITA/Branislav Bibel

Slovenská komora architektov žiada Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby zrušil obstarávanie projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy.

Ako komora uviedla v tlačovej správe, obrátila sa na úrad, aby začal konanie o preskúmavaní úkonov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pri vyhlásení verejného obstarávania na zákazku „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy„.

Jediným kritériom je cena

Predmetom sporného verejného obstarávania je podľa komory architektonické a urbanistické riešenie, projektová dokumentácia a súvisiace projekčné a inžinierske činnosti na stavbu novej Univerzitnej nemocnice na Rázsochách.

Jediným kritériom MZ na výber projektanta pre návrh najšpičkovejšieho medicínskeho pracoviska na Slovensku je cena. Nie kvalita architektonického riešenia či kvalita a hospodárnosť stavby ani efektívnosť a energetická úspornosť budúcej prevádzky, ale len najnižšia cena. Predpoklad, že výsledkom najlacnejšieho projektu bude to najkvalitnejšie možné riešenie, je prinajmenšom otázny, ak nie úplne scestný. Náklady na samotné projektové práce sú pritom len zlomkom nákladov na realizáciu stavby, pričom ich kvalita je pre celú investíciu rozhodujúca,“ uviedla komora architektov.

Komora tvrdí, že vzhľadom na dôležitosť a charakter Univerzitnej nemocnice na Rázsochách je pre kvalitný výsledok celého procesu prípravy tejto náročnej investície z verejných zdrojov jedinou možnou formou obstarávania súťaž návrhov. „Navyše, vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, je takýto spôsob obstarávania pre vyhlasovateľa zo zákona povinný,“ pripomenula komora.

Neposkytne najefektívnejšiu ponuku

Keďže MZ podľa architektov nevyužilo zákonom stanovený postup, môže ním zvolený postup a metóda viesť k tomu, že úspešný uchádzač – s jediným kritériom najnižšej ceny – neposkytne najhospodárnejšiu a najefektívnejšiu ponuku.

Architektonická súťaž návrhov predstavuje osobitný postup verejného obstarávania, ktorý upravuje vyhlasovateľovi spôsob obstarávania najmä v prípadoch náročných činností, akým je spracovanie urbanistických alebo architektonických návrhov, ktoré majú charakter duševnej činnosti a môžu byť spojené s výhradnými právami.

Využitie inštitútu súťaže návrhov umožňuje vyhlasovateľovi získať v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vyberie odborná porota z viacerých návrhov predložených do súťaže návrhov, pričom cena môže byť tiež jedným z kritérií.

Vylúčenie hospodárskych subjektov

Slovenská komora architektov upozorňuje Úrad pre verejné obstarávanie, že okrem porušenia zákonom predpísanej povinnosti použiť pre tento typ zákazky inštitút súťaže návrhov MZ spojilo zákazky s dvomi logicky oddeliteľnými plneniami do jedného celku.

Týmto postupom došlo k neprimeranému obmedzeniu počtu hospodárskych subjektov, ktoré sa môžu verejného obstarávania zúčastniť. Spájanie dvoch úplne rozdielnych okruhov činností, akým je vytvorenie diela spočívajúce v plánovaní, programovaní a návrhu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s poradenskou činnosťou zameranou na oblasti verejného obstarávania a zdravotníctva nemá žiadne reálne opodstatnenie. Javí sa skôr ako tendenčné, s jasným cieľom vylúčenia veľkého počtu hospodárskych subjektov,“ tvrdí komora.

Tento zámer podľa nej evokujú aj ďalšie požadované kritériá na uchádzačov ako výška obratu a referencie, ktoré vylučujú zo súťaže takmer všetky architektonické obchodné spoločnosti v SR. Takto postavené podmienky súťaže by mohli vyvolať skôr podozrenie na súťaž s dopredu vybratým víťazom než snahu o získanie najlepšieho návrhu budúcej nemocnice.

Agentúra SITA požiada o reakciu ministerstvo zdravotníctva a Úrad pre verejné obstarávanie.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRUNB Univerzitná nemocnica Bratislava RázsochyÚVO Úrad pre verejné obstarávanie