Nárok na čiastkový starobný dôchodok pre poberateľov výsluhových penzií sa má spresniť, upraví sa aj jeho výpočet

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dôchodca, dôchodok, dôchodkyňa
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Nárok na čiastkový starobný dôchodok zo systému sociálneho poistenia majú mať od júla tohto roka aj poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí nesplnili podmienku 15 rokov dôchodkového poistenia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda.

Systém dôchodkového poistenia

Poberateľom výsluhových dôchodkov sa tak zhodnotí celkový počet rokov obdobia dôchodkového poistenia získaný v dôchodkovom systéme na Slovensku, a to systéme dôchodkového poistenia spravovanom Sociálnou poisťovňou, ako aj v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Vzhľadom na to, že cieľom právnej úpravy v tejto časti je precizovanie súčasného právneho stavu, kedy Sociálna poisťovňa už rozhoduje v súlade s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, nepredpokladáme dodatočné vplyvy na rozpočet Sociálnej poisťovne,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Spôsob výpočtu starobných dôchodkov

V záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania sa pritom upraví aj spôsob výpočtu starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov nad rámec ustálenej judikatúry. Touto úpravou sa rozšíri okruh poistencov, ktorí budú mať nárok na dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Zákon o sociálnom poistení sa má zosúladiť s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR. Ide o judikatúru k posudzovaniu nároku na čiastkový starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRNS Najvyšší súd SRSociálna poisťovňa