Od júla by sa mali invalidné dôchodky zvýšiť, zmena sa však nebude týkať všetkých poberateľov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
dôchodok, dôchodky, peniaze, dôchodcovia
Foto: ilustračné, Getty Images

Od júla tohto roka by sa časť invalidných dôchodkov mala zvýšiť. Rezort práce a sociálnych vecí totiž navrhuje aktualizovať prílohu k zákonu o sociálnom poistení, ktorá upravuje percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia na účely invalidity.

Podmienka na nárok dôchodku

Ide o jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda. Navrhované zmeny budú mať podľa rezortu práce pozitívny vplyv na niektorých poberateľov invalidných dôchodkov a uchádzačov o invalidný dôchodok.

Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyššou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku,“ objasnilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Kategória „do 70 %“

Nárast percentuálnej miery poklesu schopnosti výkonu zárobkovej činnosti sa má týkať 24 položiek novej prílohy v rámci kategórie „do 70 %“ s priemernou sumou zvýšenia dôchodku vo výške 22,60 eura. Ďalší invalidní penzisti sa majú presunúť z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“ percentuálnej miery poklesu schopnosti výkonu zárobkovej činnosti, čo sa dotkne 73 položiek v prílohe.

Priemerné zvýšenie dôchodku u tejto skupiny osôb odhaduje Sociálna poisťovňa na úrovni 182,6 eura.

Zmenou prílohy sa má zvýšiť počet novopriznaných invalidných dôchodkov o 476 invalidných dôchodcov v kategórii „do 70 %“ a o 1 436 invalidných dôchodcov v kategórii „nad 70 %“. Počet vyplácaných invalidných dôchodkov „do 70 %“, ktorí sa preklasifikujú do kategórie „nad 70 %“, má predstavovať 16,1 tisíca.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR