ÚRSO pokračuje v legislatívnej smršti, pripravuje vyhlášky pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

ÚRSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Foto: FB, www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Legislatívna smršť zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pokračuje. Najnovšie regulačný úrad pripravuje návrhy vyhlášky, ktorými sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom.

„Návrhy vyhlášok budú zohľadňovať zmeny na vnútornom trhu s plynom a elektrinou, ktoré vyplynuli z praxe,“ zdôvodnil potreby zmien regulačný úrad. Verejnosť môže pripomienkovať kroky regulátora do 16. februára.

Meniť sa budú aj zmluvné náležitosti

Pri pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s plynom plánuje ÚRSO upraviť podrobností pri zmluvných vzťahoch v rámci prístupu do prepravenej siete a prepravy plynu, podmienky ochrany zraniteľných odberateľov plynu, štruktúry informácie o zabezpečenom množstve plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu.

Taktiež by sa mali zmeniť zmluvné náležitosti pri zmluvách o dodávke plynu či spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných a vyhodnotených údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu.

Meniť sa budú aj pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou. Pri nich chce regulačný úrad upraviť proces zmeny bilančnej skupiny, zodpovednosť za odchýlku a vzťahy medzi účastníkmi trhu s elektrinou, procesno-technické úpravy a optimalizáciu procesov, ktoré súvisia s novými účastníkmi a činnosťami na trhu s elektrinou.

Prišli desiatky podnetov

Regulátor chce taktiež upraviť procesy súvisiace s cezhraničnou výmenou regulačnej elektriny, podmienky pripojenia elektroenergetických a odberných elektrických zariadení do sústavy.

Zmeniť by sa mali aj podmienky podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie, spôsob a rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste elektriny a ich uchovávanie.

Regulačný úrad pokračuje aj v príprave rozsiahlych zmien vyhlášok v oblasti cenovej regulácie v elektroenergetike a plynárenstve. K pripravovaným zmenám už obdržal celkovo 190 podnetov od 27 subjektov, ktoré teraz vyhodnocuje.

Výsledkom budú osnovy návrhu

„Zámerom úradu je zlúčiť dnes platné viaceré vyhlášky v oblasti elektroenergetiky a dnes platné viaceré vyhlášky v oblasti plynárenstva do iba dvoch veľkých vyhlášok – elektroenergetika a plynárenstvo. Podľa nich sa bude vykonávať cenová regulácia pre všetky regulované činnosti v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva v SR,“ informoval regulačný úrad.

Regulátor ešte dva dni pred Vianocami oslovil odbornú verejnosť ako aj kľúčové regulované subjekty, aby zaslali podnety a námety v rámci prípravy tvorby návrhu veľkých vyhlášok s termínom do 26.01.2024.

„V oblasti elektroenergetiky do uvedeného termínu úrad obdržal 117 podnetov od 15 subjektov. V oblasti plynárenstva do uvedeného termínu úrad obdržal 73 podnetov od 12 subjektov,“ konštatoval regulačný úrad. Ten teraz podnety vyhodnocuje a analyzuje.

„Výsledkom budú osnovy návrhu oboch veľkých vyhlášok. O ďalšom postupe budeme verejnosť priebežne informovať,“ uzavrel ÚRSO.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom