2N8A3545

Darujme deťom vzdelanie

Je veľmi dôležité, aby sme ani v dnešnej dobe nezabúdali na pomoc druhým. Každá, aj malá pomoc má zmysel.