Projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy sa zameria na budovanie trvalo udržateľného systému a poskytovanie adresnej podpory školám

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Getty Images
Tento článok pre vás načítala AI.

Národný projekt „Digitálna transformácia vzdelávania a školy“ (DiTEdu) sa zameria na budovanie trvalo udržateľného systému podpory digitálnej transformácie vzdelávania.

Projekt začal už vlani v septembri

Poskytovanie adresnej podpory školám, ktoré prejavia záujem, bude na základe výskumu v školách a vyhodnocovaní dát. Školám budú k dispozícii metodické materiály i vzdelávacie programy pre školských digitálnych koordinátorov, učiteľstvo a riaditeľov.

„V pláne je tiež adaptácia rámca DigCompEdu do vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov. Súčasťou budovania podpory je vznik Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania v akademickom prostredí,“ informuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Projekt by mal byť financovaný z eurofondov, z Programu Slovensko.

„Prijímateľom NFP sa stal Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci s partnermi z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR (MŠVVaM),“ dopĺňa NIVaM. Prvé aktivity začali v septembri minulého roka a ukončenie projektu je naplánované na koniec augusta 2028.

Ide o podporu škôl v digitálnej transformácii vzdelávania

Ciele projektu odrážajú zmeny, ktoré do spoločnosti prináša digitálna éra. Východiskom preň je strategický dokument ministerstva školstva Program informatizácie školstva do roku 2030.

„Pre úspech národného projektu bude kľúčovou digitálna transformácia vzdelávania na jednotlivých školách, ich sieťovanie naprieč celým Slovenskom aj v rámci regiónov. Chceme vybudovať udržateľný systém podpory škôl a učiteľov na ceste k digitálnej excelencii, v ktorom bude pre aktérov vzdelávania poskytovaná profesionálna kontinuálna podpora, vzdelávanie a zdroje v súlade s najnovšími trendami v digitálnom vzdelávaní,“ priblížil poverený generálny riaditeľ NIVaM Ján Hrinko.

Podpora je rozdelená do deviatich podaktivít

Medzi piliermi udržania systému podpory digitálnej transformácie vzdelávania aj po skončení projektu je vznik Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV), ktoré by malo mať pracoviská na UK i UPJŠ, rovnako by do výskumných a vzdelávacích aktivít mali byť zapojení aj odborníci z iných vysokých škôl, NIVaM-u a z praxe.

V projekte je podpora digitálnej transformácie vzdelávania rozdelená do deviatich podaktivít. Tie zahŕňajú napríklad vzdelávanie a metodickú podporu školských digitálnych koordinátorov, realizáciu a podporu edukačného výskumu v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania či experimentálne overovanie nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku.

Realizácia workshopov pre riaditeľov aj učiteľov

Od septembra 2023 je realizované vzdelávanie i metodická podpora školských digitálnych koordinátorov, a to vo väzbe na projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3.

„Spolu v troch behoch inovačného vzdelávania je aktuálne 385 a v Klube digitálnych koordinátorov 590 frekventantov. Rozbehli sme podporu pre riaditeľov škôl. V rámci Klubu riaditeľov realizujeme v tomto období oblastné stretnutia (čajovne), ktoré sú zamerané na efektívne riadenie školy aj vo väzbe na digitálnu transformáciu vzdelávania. Podpora pre učiteľov ZŠ a SŠ začala prostredníctvom Klubov učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov. Ide o workshopy (prezenčne alebo online), ktoré sú zamerané na inovatívne vyučovanie a sieťovanie,“ priblížila Veronika Hubeňáková z NCDTV.

Od nového školského roka začne i experimentálne overovanie nového študijného odboru „Gymnázium so zameraním na informatiku“, a to na desiatich vybraných gymnáziách.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján Hrinko
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMinisterstvo školstva SRNárodný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM)UK Univerzita Komenského v BratislaveUPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach