Wheels alignment camber

Nový minister dopravy nevylúčil reformu trhu STK

Po rokovaní so zástupcami prevádzkovateľov staníc technickej a emisnej kontroly nový minister dopravy Pavol Lančarič pripustil, že v určitých vybraných oblastiach môže v budúcnosti prísť k takej legislatívnej úprave, ktorá by skvalitnila výkon týchto povinných kontrol, a tak zvýšila dôveryhodnosť občanov k predmetným službám.