Tesco anjel.jpg

Tesco pomáha onkologickým pacientom

Tesco pravidelne pomáha onkologickým pacientom s cieľom vytvoriť pre nich čo najlepšie podmienky na prekonanie tohto závažného ochorenia a prispieť tak k zlepšeniu kvality ich života.