Novy projekt 14.jpg

Nadácia Filantropia prináša II. edíciu špeciálnej konferencie o autizme

Druhá edícia medzinárodnej konferencie s názvom „Kompas do života autistu“ dňa 30.septembra 2021 so začiatkom od 9.00 hod v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja tento prináša prednášky aj aktuálne kazuistiky z oblasti tejto špecifickej sociálno-komunikačnej a vývinovej poruchy.
Hippoterapia_podporeny projekt_buducnost aj s autizmom.jpg

Budúcnosť je tu aj pre deti s autizmom

Vzdelanie a podpora. Možnosť poradiť sa, príležitosti, dôstojný život, nádej… Toto sú slová rodičov detí s autizmom, ktoré uviedli v súvislosti s predstavou budúcnosti pre svoje deti.