Elektromobil

Po slovenských cestách by malo o desať rokov premávať 140 tisíc elektroáut ( SITAenergetika.sk)

Slovenská asociácia pre elektromobilitu navrhuje zavedenie dvoch nových e-taríf pre nízkonapätové (NN) a vysokonapäťové (VN) siete. Prvú NN e-tarifu by mohli využívať výhradne domácnosti a firmy, ktoré nabíjajú elektrický automobil. Druhá, VN e-tarifa, by bola využívaná pre pripojenie nabíjacích miest s väčším výkonom alebo s väčším počtom nabíjacích bodov.