Ako naštartovať pamäť po cievnej mozgovej príhode?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ako naštartovať pamäť po cievnej mozgovej príhode?
Ilustračné foto: www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Pamäť je kľúčovým aspektom kognitívnych funkcií a ak je narušená, môže to ovplyvniť nielen psychiku, ale aj mnohé stránky bežného života. Magisterka Annamária Szevecsek, psychologička špecializovanej nemocnice FBLR VITALITA n.o. Lehnice, hovorí: „Poruchy pamäti a komunikácie pacientov po porážke môžu spôsobiť ich emočnú nestabilitu a stres. Pacienti obyčajne pociťujú frustráciu, depresiu alebo úzkosť v dôsledku obmedzenej schopnosti plnohodnotne sa zapájať do života. Je dôležité, aby sa príbuzní snažili vytvoriť podnetné prostredie, ktoré podporí obnovu reči a pamäti pacienta.“

Najčastejšie problémy s pamäťou pacientov po porážke

Po cievnej mozgovej príhode môže dôjsť k rôznym typom porúch pamäti. Aké konkrétne prejavy sa vyskytnú, závisí od miesta a rozsahu postihnutia mozgu, závažnosti CMP a ďalších individuálnych faktorov. „Niektoré bežné prejavy porúch pamäti po CMP zahŕňajú napríklad poruchy krátkodobej pamäti, čo znamená, že pacienti majú ťažkosti s pamätaním si nových informácií, ktoré sa odohrávajú v danom okamihu. Môžu zabudnúť na to, čo im niekto pred krátkou chvíľou povedal, alebo na to, kde niečo uložili,“ spresňuje Mgr. Annamária Szevecsek, psychologička spomínanej nemocnice.

Cievna mozgová príhoda môže mať vplyv aj na tzv. epizodickú pamäť, ktorá sa týka schopnosti pamätať si konkrétne udalosti alebo skúsenosti. „Pacienti môžu mať problémy s pamätaním si udalostí, ktoré sa stali v okamihu CMP a krátko po nej,“ vysvetľuje psychologička. „Ak je postihnutá oblasť mozgu zodpovedná za procedurálnu pamäť, pacienti môžu mať problémy s vykonávaním naučených pohybov a činností. To môže ovplyvniť ich schopnosť plniť rutinné úlohy,“ dopĺňa ďalšie nepríjemné následky spojené s porážkou skúsená odborníčka.

Domáce prostredie ako kľúč k zlepšeniu

Psychologička, ktorá denne prichádza do kontaktu s príbuznými a pacientmi po porážke, zdôrazňuje význam podnetného domáceho prostredia. Prostredie, v ktorom sa príbuzný alebo blízka osoba pacientovi aktívne venujú, môže podľa nej pozitívne ovplyvniť obnovu pamäti. Pomoc pacientovi s problémami pamäti a komunikácie vyžaduje pozornosť, trpezlivosť a empatiu. Najvýraznejšie zmeny sa obvykle udejú do dvoch rokov od CMP, ale každý prípad je jedinečný a žiada si individuálny prístup.

RADY PSYCHOLOGIČKY PRE PRÍBUZNÝCH PACIENTOV PO CMP

  1. Stanovenie realistických cieľov je kľúčové pri motivovaní pacienta. Pomáhajme pacientovi vytýčiť si krátke a dosiahnuteľné ciele. Postupné dosahovanie malých úspechov môže posilniť jeho motiváciu.
  2. Pozitívne potvrdzovania umožňujú pacientovi cítiť sa užitočne a dôležito. Pochvaly za každý pokrok, ktorý dosiahne, môžu posilniť jeho sebavedomie.
  3. Podporovanie v aktivitách, ktoré stimulujú myseľ a pamäť, ako sú hádanky, hry a jednoduché úlohy, môže byť prospešné.
  4. Poskytovanie priestoru na samostatné rozhodovanie a vykonávanie úloh, ktoré pacient zvládne, pomáha posilniť jeho pocit nezávislosti.
  5. Individuálne prispôsobenie prístupu podľa potrieb konkrétneho pacienta a sledovanie jeho reakcií a pocitov.
  6. Pomoc a spolupráca s odborníkmi môžu byť v niektorých prípadoch nevyhnutné na optimálne riadenie situácie.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať