Cievna mozgová príhoda: Najčastejšie dopady a ako sa s nimi vysporiadať

Cievna mozgová príhoda: Najčastejšie dopady a ako sa s nimi vysporiadať
Ilustračné foto: www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Cievna mozgová príhoda zanecháva u väčšiny pacientov trvalé následky a tretina z nich sa stáva natrvalo ťažko invalidná. Náhla cievna mozgová príhoda ovplyvňuje život pacienta na rôznych úrovniach.

Obmedzenie kvality života sa môže prejaviť vo forme porúch motoriky, reči, poznávacích schopností, sebaobsluhy, pamäti a ďalších. „Väčšine pacientov po mozgovom infarkte alebo hemoragických príhodách zostáva menší alebo väčší funkčný deficit, ktorého miera sa dá vo väčšine prípadov korigovať včasnou a kvalifikovanou rehabilitáciou,“ povedala MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc., FBLR lekárka Špecializovanej nemocnice FBLR VITALITA n.o. Lehnice. Dodala, že kľúčovú úlohu pritom zohráva čas. Okrem doby, ktorá uplynie medzi mozgovou príhodou a začatím rehabilitácie je podstatné aj to, ako intenzívne rehabilitácia prebieha.

Problémy s pamäťou

Pre pacientov je o niečo náročnejšie spomenúť si, čo im práve bolo povedané alebo čo sa udialo predchádzajúci deň. „Preto je dôležité, aby rehabilitačný proces zahŕňal aj kognitívny tréning, ktorý pomôže obnoviť a posilniť krátkodobú a dlhodobú pamäť, zlepšiť koncentráciu a pozornosť. Naše tréningy a cvičenia sú prispôsobené individuálnym schopnostiam a potrebám pacienta, s cieľom podporiť aj jeho sebavedomie a motiváciu,“ hovorí Mgr. Annamária Szevecsek, psychologička zo spomínanej špecializovanej nemocnice.

Problémy s rečou

Zdravotné následky náhlej cievnej príhody veľmi často zahŕňajú aj problémy s rečou. „V úvode ochorenia trpí takmer každý pacient nejakou formou narušenia komunikačných schopností, od ľahkej artikulačnej neobratnosti až po úplnú stratu hovoriť a rozumieť hovorenému a písanému slovu (globálna afázia). Po pár dňoch až týždňoch sa u niektorých pacientov reč spontánne upraví, u mnohých ale zostáva narušená – v závislosti od rozsahu a lokalizácie poškodenia mozgu cievnou príhodou“, približuje dôsledky cievnej mozgovej príhody Mgr. Valéria Červenková, logopedička pracujúca s pacientami po porážke.

Pozitívne myslenie je základ úspechu

Zásadnou zmenou, s ktorou by mali príbuzní človeka po cievnej mozgovej príhode počítať, sú zmeny v prežívaní. Pacienti sú často nervózni a cítia sa smutní, čo pramení buď z poznania, že nemajú nikoho blízkeho alebo, naopak, ak blízkeho majú, že sú len na ťarchu. Radosť z vecí je minimálna, dominantný je pocit, že sa neoplatí žiť.
Vtedy asi ťažko uveria tomu, že je možné zlepšenie a že niekedy sa dokonca dejú aj zázraky. „Tie vidím vo svojej práci pravidelne. Uvediem príbeh pána Michala, ktorého sme prijali na intenzívnu neurorehabilitačnú liečbu zhruba po polroku po jeho ťažkej cievnej mozgovej príhode,“ pokračuje fyzioterapeutka Bc. Anita Hrdlovics z neurorehabilitačnej kliniky Levita. Ležiaci, nesebestačný, nedokázal sa posadiť, presunúť na invalidný vozík, nevedel urobiť ani krok. Michala ešte čaká tvrdá práca, na ktorú bude potrebovať veľkú dávku trpezlivosti, ale šanca na zlepšenie jeho zdravotného a funkčného stavu je reálna.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom