Vyššia základná sadzba ECB sa postupne prenáša aj na hypotéky na Slovensku. Ako sa zmeny prejavia?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Hypotéka, peniaze

Sprísnenie menovej politiky vo forme vyššej základnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) sa postupne prenáša aj do úrokových sadzieb na úveroch na Slovensku.

Ako sa prejavia zmeny?

Ako ďalej uvádzajú analytici úseku meny, štatistiky a výskumu v Národnej banke Slovenska, zmeny základnej úrokovej sadzby ECB sa najprv prejavia na úrokových sadzbách medzibankového trhu, označované ako EURIBOR, ktoré majú kratšiu splatnosť do jedného roka.

Následne sa zmena prejaví aj na úrokových sadzbách s dlhšou splatnosťou, ako napríklad na výnosoch štátnych dlhopisov alebo swapových sadzbách s dlhšou splatnosťou. Tieto sadzby do veľkej miery určujú cenu, za akú sa banky vedia financovať na medzibankovom trhu, majú dosah na nákladovosť. Tým vplývajú aj na to, za koľko sú banky ochotné poskytovať úvery svojim klientom, či už podnikom, alebo domácnostiam.

Rozhodujúcich faktorov je mnoho

To, v akej miere a ako rýchlo sa prenesie sprísnenie menovej politiky do úrokových sadzieb na úveroch, však závisí podľa analytikov od mnohých faktorov. V prípade, že úroková sadzba je priamo naviazaná na vybranú trhovú sadzbu, je prenos automatický a kopíruje vývoj medzibankovej úrokovej sadzby.

Na Slovensku je to charakteristické pre úvery poskytované nefinančným spoločnostiam. V prípade úverov na bývanie sú však úrokové sadzby poskytované s fixáciou na isté obdobie, takže náklady sa prenášajú do sadzieb len nepriamo.

Trend zvyšovania bude pokračovať

V prípade hypotekárnych sadzieb je však možné odhadnúť ich dlhodobý vzťah s trhovými sadzbami. Odhad predpokladá dlhodobý vzťah s trhovými sadzbami, ktorými môžu byť medzibankové sadzby, ako aj výnosy slovenských štátnych dlhopisov. Nakoľko sa na Slovensku poskytujú najmä úvery na bývanie s fixáciou do päť rokov, odhadnutý dlhodobý vzťah je najvhodnejší pre výnosy štátnych dlhopisov so splatnosťou tri až štyri roky.

„Na základe odhadov sa zmeny vo výnosoch štátnych dlhopisov prenesú do hypotekárnych sadzieb v plnej miere, a to za obdobie 10 až 20 mesiacov,“ uvádza sa v analýze.

Medzibankové sadzby a výnosy štátnych dlhopisov s relevantnou maturitou sa od začiatku roka 2022 do marca 2023 zvýšili o 3,7 až 4,1 percentuálneho bodu. Na základe odhadov tomu podľa analytikov prislúcha zvýšenie hypotekárnych sadzieb o 1,8 až 2,3 percentuálneho bodu.

„V skutočnosti sa hypotekárne sadzby zvýšili o čosi viac, o 2,7 percentuálneho bodu, na základe odhadov by však mal naďalej pokračovať trend zvyšovania týchto sadzieb pri súčasnom nastavení menovej politiky,“ myslia si analytici z menového úseku.

Vplyv zvyšujúcich sa cien nehnuteľností

Okrem trhových sadzieb vplýva na vývoj hypotekárnych sadzieb aj konkurenčný boj alebo vývoj cien nehnuteľností. V prostredí nízkych úrokových sadzieb bol dopyt silný, aj ponuka úverov na bývanie. Aj keď klesali úrokové sadzby na úveroch na bývanie, banky sa snažili udržať ziskovosť najmä cez zvyšovanie objemu týchto úverov, čo vytváralo podľa analytikov silnú ponuku.

Pre domácnosti to zase znamenalo silný dopyt po nehnuteľnostiach, či už pre investície, alebo pre očakávanie ďalšieho rastu cien týchto nehnuteľností. Prostredie vytvorilo konkurenčné prostredie vplývajúce na ďalšie znižovanie hypotekárnych sadzieb.

Toto sa potvrdzuje aj na odhadoch, keďže je možné preukázať vplyv zvyšujúcich sa cien nehnuteľností na pokles sadzieb. Či aktuálny otáčajúci sa vývoj na trhu nehnuteľností môže mať opačný vplyv na sadzby úverov na bývanie, nie je zatiaľ podľa analytikov zrejmé.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ECB Európska centrálna bankaNBS Národná banka Slovenska