Investičná firma Salus Populi sa po udelení pokuty rozhodla ukončiť spornú činnosť, no v ostatných aktivitách bude pokračovať

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bankovky, peniaze, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Investičné družstvo Salus Populi, ktoré dostalo od Národnej banky Slovenska (NBS) 20-tisícovú pokutu, sa voči rozhodnutiu neodvolalo. „Uhradili sme finančnú pokutu a napokon sme aj ukončili nepovolenú činnosť,“ povedal pre agentúru SITA predseda predstavenstva spoločnosti Matej Puček. Družstvo bude podľa jeho slov pokračovať v činnosti v rozsahu aktivít, na ktoré je oprávnené v zmysle jeho predmetu podnikania.

NBS uložila firme pokutu, pretože podľa jej vyjadrení porušovala zákona o kolektívnom investovaní. Družstvo podľa národnej banky neoprávnene vykonávalo činnosť bez jej povolenia. Zároveň družstvu vo svojom rozhodnutí nariadila ukončiť nepovolenú činnosť.

Výmena protichodných postojov

Centrálna banka na aktivity tohto družstva upozorňovala už skôr, v lete 2021. Už vtedy informovala, že družstvo nemá od banky povolenie, ktoré by ho oprávňovalo k činnosti. Investičná spoločnosť vtedy však tvrdila, že povolenie od NBS nepotrebuje.

„Konanie pred NBS sa tiahlo približne tri roky, počas ktorých sme si niekoľkokrát vymenili vzájomné protichodné postoje k tomu, ako má byť naša činnosť právne a regulačne posudzovaná. Napriek nášmu prvotnému presvedčeniu, že všetky aspekty našej činnosti sú v súlade s platnými právnymi predpismi, sme po spätnej väzbe NBS na naše aktivity identifikovali a uznali, že niektoré naše aktivity vykazovali znaky kolektívneho investovania,“ pokračoval Matej Puček.

Tomu podľa jeho slov aj dopomohlo, že NBS vydala k posudzovaniu kolektívneho investovania metodické usmernenie, ktoré túto hranicu medzi kolektívnym investovaním a neregulovanou činnosťou jasnejšie vymedzilo a zodpovedalo mnohé nejednoznačné otázky.

Odporúčania centrálnej banky

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na jej internetovej stránke. Centrálna banka odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

Spoločnosť Salus Populi bola do Obchodného registra SR zapísaná vo februári 2020. Ide o FinTech platformu, na ktorej môžu ľudia získať prístup k investičným nástrojom. Majetok družstva je tvorený vkladmi jeho členov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Ako podielnik sa teda člen podieľa na výnosoch, avšak aj na stratách obchodnej spoločnosti Salus Populi.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska