Vláda schválila návrh novely vodného zákona, tepelné čerpadlá by mali byť oslobodené od poplatkov za odber a vypúšťanie vody

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Taraba
Tepelné čerpadlá by mali byť oslobodené od poplatkov za odber a vypúšťanie vody. Foto: SITA/Milan Illík, www.facebook.com - koláž SITA Webnoviny
Tento článok pre vás načítala AI.

Tepelné čerpadlá by mali byť oslobodené od poplatkov za odber a vypúšťanie vody. Vláda SR schválila návrh novely vodného zákona, ktorého cieľom je odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel.

Výnimka pre odbery podzemných vôd

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR uviedlo, že schválený návrh legislatívnej zmeny vyplýva z Vykonávacieho rozhodnutia Rady Európskej únie (EÚ) v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. V schválenom návrhu vodného zákona sa zavádza výnimka pre odbery podzemných vôd na účely využitia ich tepelného potenciálu formou oslobodenia od platenia platieb a poplatkov.

„Plánom Európskej komisie je zdvojnásobiť mieru zavádzania tepelných čerpadiel v nasledujúcich piatich rokoch. Komisia zároveň vyzvala členské štáty, aby v plnej miere využili opatrenia, ktoré by znížili bariéry pri prechode na čistú energiu, ako je využívanie tepelných čerpadiel. Najvyššiu efektívnosť a najvyššie úspory primárnej energie je možné dosiahnuť práve pri systémoch tepelných čerpadiel voda-voda,“ uviedol envirorezort.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zmysel poplatkov a platieb

Podľa súčasnej legislatívy vodný zákon ustanovuje platby a poplatky za užívanie vôd, ktorých účelom je spoplatniť odber podzemných vôd alebo vypúšťanie odpadových vôd do podzemných alebo povrchových vôd.

Zmyslom platieb a poplatkov je stanoviť primeraný príspevok za rozličné spôsoby nakladania s vodami, okrem iného aj v záujme zabezpečenia príspevku na náklady súvisiace s ochranou vodných zdrojov a realizáciou opatrení na zlepšovanie respektíve udržanie stavu vôd. Tieto sú príjmom štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku.

MŽP SR doplnilo, že návrh zákona bol aj predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády SR bol predložený bez rozporov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaMŽP Ministerstvo životného prostredia SRRada Európskej únie