Viaceré bytové domy s vlastnými kotolňami sa k nám vracajú (rozhovor)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Teplo, kotolňa
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Začiatkom roka bytovým domom s vlastnou kotolňou vzrástla enormne cena tepla. Spadali totiž medzi neregulované subjekty. So seniorom manažérom pre CZT (centrálne zásobovanie teplom) skupiny Veolia Energia Slovensko Petrom Kurillom sme sa rozprávali, či bytové domy s vlastnou kotolňou sa už vracajú k veľkým teplárom, či vedia vyjsť v ústrety všetkým záujemcom a aké sú výhody znovupripojenia k CZT.

Eviduje vaša spoločnosť záujem domácností, ktoré v minulosti prešli z CZT na domáce kotlíky o návrat k veľkým teplárom?

Áno, evidujeme zvýšený nárast záujmu verejnosti o systémy CZT a otázky na spôsoby resp. podmienky možného pripojenia sa k sústave. Už koncom roka 2021 sme v slede udalostí a informácií, ktoré sa týkali cien a dostupnosti palív evidovali otázky od správcovských organizácií, či sme schopní tzv. „repripojiť“ objekty, ktoré sa v minulosti zo systému dobrovoľne odpojili.

Zaznamenali sme však tento dopyt aj od objektov, ktoré historicky neboli v systéme CZT nikdy pripojené a boli už vybudované s autonómnou domovou kotolňou. V tomto období sa skupina Veolia Energia Slovensko ešte intenzívnejšie zameriava na osvetu k CZT a informovanie o možnostiach ako sa pripojiť k spoločnému systému CZT.

Nemôžem jednoznačne povedať, že by v aktuálnej situácii bola iba cena tepla jednoznačne tým najdôležitejším aspektom pri rozhodovaní sa o opätovnom pripojení objektu k CZT.

0 koľko odberných miest ide a kde?

Nakoľko proces posudzovania technických, ekonomických a zmluvných aspektov pripojenia jednotlivých, v blízkej budúcnosti pripojených, objektov a potenciálne pripojiteľných objektov, nie je definitívne uzatvorený, veľmi nerád by som aj vzhľadom na želanie klientov konkretizoval, o ktoré presne objekty ide.

Čo však môžem povedať je, že aktuálne sme v rôznych stupňoch rozpracovanosti posudzovania, prípravy a zmluvnej dohody o pripojení sa k CZT pri desiatkoch objektov a stavieb. Geograficky sa dá povedať, že objekty sú rovnomerne rozdelené v mestách a obciach po celom Slovensku, kde pôsobí naša skupina.

Okrem objektov, ktoré sú pre pripojenie k existujúcej sieti SCZT v relevantnej vzdialenosti sa zaoberáme aj objektmi, ktoré sú v značnej vzdialenosti od systému a ich pripojenie je buď technicky vysoko náročné alebo ekonomicky neudržateľné. Týmto objektom vieme ponúknuť komplexné riešenie správy a/alebo obsluhy tepelno-energetického zariadenia kotolne, energetický manažment budovy a samozrejme ponúkame aj službu prevzatia zodpovednosti za nákup a hospodárne využívanie palív pre inštalovaný energetický zdroj v objekte.

Žiadosť o pripojenie k sústave CZT regulovaného subjektu dostávame ako od právnických osôb tak od správcovských organizácií a samozrejme aj od samospráv miest a obcí.

Veolia_peter_kurilla.jpg
Senior manažér pre CZT spoločnosti Veolia Energia Peter Kurilla Veolia

Je dôvodom záujmu vrátenia sa k CZT najmä cena tepla, ktorá u niektorých domácich kotolní rapídne vzrástla?

Nemôžem jednoznačne povedať, že by v aktuálnej situácii bola iba cena tepla jednoznačne tým najdôležitejším aspektom pri rozhodovaní sa o opätovnom pripojení objektu k CZT. Čoraz významnejším sa pre klienta stáva stabilita, bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky tepla alebo energie ako takej.

Klienti hľadajú spoľahlivého, ekonomicky silného a profesionálneho partnera, ktorý prevezme na seba zodpovednosť za dodávky energií a dokáže do určitej miery vstrebať aj krátkodobé cenové výkyvy v cenách palív či ostatných materiálov a vstupov pre výrobu energetického produktu ako je teplo, teplá voda alebo chlad.

Výhodná proporcionalita medzi cenou a dodávaným produktom resp. úrovňou dodávanej služby je to, čo dokáže skupina Veolia Energia Slovensko dlhodobo ponúkať svojim existujúcim ale aj novým – potenciálnym obchodným partnerom a zákazníkom.

Vie Veolia splniť všetkým navrátilcom ich prianie vrátiť sa k CZT?

Ako už bolo vyššie spomenuté, skupina Veolia Energia Slovensko garantuje detailné preskúmanie technických možností a ekonomických aspektov každej zaregistrovanej žiadosti o pripojenie sa k sústave.

Posudzovanie žiadostí na „repripojenie“ sa objektov, ktoré v minulosti boli súčasťou systému je časovo a vecne najmenej komplikované, nakoľko disponujeme historickými dátami o spotrebe a spôsobe napojenia objektu. V drvivej väčšine prípadov bola do určitej miery zachovaná kanálová teplovodná infraštruktúra a prípojka objektu.

Pri posudzovaní objektov, ktoré doteraz nikdy k CZT pripojené neboli je postup náročnejší a riešenie sa takpovediac ušije na mieru.

Zdieľanie spoločnej technickej infraštruktúry s čo najväčším počtom užívateľov znižuje pre jednotlivca náklady na prevádzku, údržbu a modernizáciu systému

Čo všetko musia odberatelia pre návrat k CZT urobiť a koľko to trvá?

Odporúčam, aby sa každý, kto má záujem pripojiť k spoločnému systému CZT v prvom rade obrátil so žiadosťou na lokálneho dodávateľa tepla z CZT – regulovaný subjekt. Zoznam regulovaných subjektov, ktoré disponujú platným povolením na podnikanie v tepelnej energetike vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví je možné nájsť na: https://www.urso.gov.sk/ v sekcii „tepelná energetika“.

Informácie o lokálnom dodávateľovi (regulovanom subjektu) energie zo systémov CZT vám vie samozrejme poskytnúť aj príslušný samosprávny odbor miestneho úradu. Nemôžem samozrejme hovoriť za všetky regulované subjekty avšak za skupinu Veolia Energia Slovensko garantujem, že každá jedna prijatá písomná žiadosť je detailne posúdená a žiadateľ v krátkej dobe vyrozumený písomným stanoviskom.

Trvanie celého procesu od podania žiadosti na pripojenie po uzatvorenie zmluvy o dodávke a odbere tepla môže byť v rozmedzí niekoľkých týždňov až po 6 – 12 mesiacov v závislosti od konkrétneho prípadu.

Aké výhody získajú ak sa vrátia k CZT?

Slogan Slovenského zväzu výrobcov tepla a teplárenských spoločností hovorí, že „Spoločne je to výhodnejšie“. A skutočne je tomu tak, zdieľanie spoločnej technickej infraštruktúry s čo najväčším počtom užívateľov znižuje pre jednotlivca náklady na prevádzku, údržbu a modernizáciu systému. Odberateľ tepla zo spoločného systému CZT dostáva v cene okrem samotnej energie aj garanciu profesionality, stability, bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti.

Skupina Veolia Energia Slovensko je silný a ekonomicky stabilný partner, ktorý disponuje technickými a ekonomickými špecialitami a dokáže odhadnúť a včas identifikovať riziká spojené s cenovou volatilitou palív ale napr. aj implementovať nutné technologické zmeny v oblasti diverzifikácie zdrojov energie za účelom znižovania produkcie skleníkových plynov a dosiahnutia redukcie uhlíkovej stopy.

V jednotkovej cene za teplo od našej skupiny je zahrnuté okrem samotnej energie aj naše know-how, prenesenie zodpovednosti za nákup palív, stabilitu a kvalitu dodávok energie ale aj zodpovedný prístup pri transformácii energetického sektora a implementácia národnej energetickej politiky na lokálnej úrovni.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Peter Kurilla
Firmy a inštitúcie Veolia Energia Slovensko