Slovensko má naďalej bezpečné a spoľahlivé jadrové bloky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Atómová elektráreň Mochovce
Atómová elektráreň Mochovce. Foto: archívne, SITA/Martin Havran.
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenské jadrové elektrárne boli a sú prevádzkované bezpečne a spoľahlivo. Vo svojej správe to konštatuje Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD).

Počet a charakter udalostí na jadrových zariadeniach bol z hľadiska jadrovej bezpečnosti v roku 2023 podľa úradu v rámci obvyklých prevádzkových porúch bez osobitnej významnosti.

„Jadrová bezpečnosť prevádzkovaných jadrových elektrární na Slovensku je na vysokej úrovni,“ uviedol kontrolný orgán.

V Bohuniciach boli tri udalosti

Na dvoch jadrových blokoch Jadrovej elektrárne Bohunice V2 zaznamenali kompetentní tri prevádzkové udalosti. Tieto udalosti však nemali vplyv na jadrovú bezpečnosť.

„Počas minulého roka nedošlo k pôsobeniu ochrany reaktora AO1 (rýchle automatické odstavenie reaktora),“ dodal ÚJD.

Na základe výsledkov inšpekcií ÚJD konštatoval, že je v Bohuniciach potrebné venovať zvýšenú pozornosť preventívnej údržbe systémov, zariadení a konštrukcií.

„Na nedostatky, ktoré boli počas inšpekcií zistené boli našimi inšpektormi uložené nápravné opatrenia s cieľom zlepšiť procesy a prístupy prevádzkovateľa v danej oblasti,“ podotkol úrad.

V Mochovciach odstavili reaktor

Na dvoch blokoch Atómovej elektrárne Mochovce bolo zaznamenaných osem udalostí podliehajúcich hláseniu dozornému orgánu. Tie ale nemali podľa ÚJD významný vplyv na jadrovú bezpečnosť.

„Počas roka 2023 prišlo k automatickému odstaveniu reaktora pôsobením ochrany AO1 počas nábehu bloku kvôli predčasnému zapôsobeniu ochrany od technologických príčin,“ dodal úrad s tým, že prevádzka mochovských blokov bola vyhodnotená ako bezpečná.

„Identifikované prevádzkové poruchy boli z hľadiska jadrovej bezpečnosti bez osobitnej významnosti a boli prijaté také nápravné opatrenia, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť ich opakovania,“ zdôraznil úrad.

Tretí blok spúšťali

Na treťom jadrovom bloku Atómovej elektrárne Mochovce ÚJD, ktorý bol vlani v procese energetického spúšťania, zaevidoval jednu udalosť podliehajúcu hláseniu dozornému orgánu, ktorá mala vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Počas testov energetického spúšťania tretieho bloku bolo identifikované, že riadiace prístroje ovládania poistných ventilov parogenerátorov sú odpojené od technológie, čo spôsobilo ich neprevádzkyschopnosť.

Udalosť bola vyhodnotená podľa medzinárodnej stupnice jadrových a radiačných udalostí (INES) ako stupeň 1, čo znamená odchýlka od normálnej prevádzky.

„Podľa predbežného vyhodnotenia energetické spúšťanie tretieho bloku overilo všetky bezpečnostné a projektové kritériá, čo bol nevyhnutný predpoklad pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku jadrového zariadenia. Dozorovanie skúšok a testov spúšťania tretieho bloku bolo za našej strany realizované nepretržite s významnou technickou podporou externých špecialistov. Záverečné komplexné posúdenie uvádzania tretieho bloku do prevádzky zo strany ÚJD SR stále prebieha,“ uzavrel ÚJD.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky