SEPS hlási rekordný minulý rok

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Elektrické vedenie elektrina seps
Ilustračné foto. SEPS

Štátna spoločnosť v minulom roku dosiahla celkové výnosy v objeme takmer 420 miliónov eur. Čistý zisk spoločnosti bol vo výške 74,3 milióna eur.

Slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy, Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), je s minulým rokom nadmiernu spokojný. Firma zaradila vlaňajšok medzi svoje najúspešnejšie roky v celej svojej histórii. „Treba však opäť zdôrazniť, že situácia na európskom energetickom trhu bola taká, že naša spoločnosť mala najväčšie tržby za cezhraničné prenosy v histórii. Predpokladáme však, že v najbližšej budúcnosti sa situácia nebude opakovať, čo sa jasne ukazuje už v prvom kvartáli tohto roka,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk vedúci odboru komunikácie SEPS Norbert Deák.

Navýšili výnosy aj zisk

Štátna spoločnosť v minulom roku dosiahla celkové výnosy v objeme takmer 420 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o necelých 52 miliónov eur. Čistý zisk spoločnosti bol vo výške 74,3 milióna eur. Zisk po zdanení bol vlani oproti predchádzajúcemu roku tiež vyšší, a to o takmer 17 miliónov eur. „Spôsobili to najmä neplánované vyššie výnosy z cezhraničnej prevádzky. Sú to poplatky, ktoré neplatia naši zákazníci na Slovensku, ani spoločnosti, ani občania v Slovenskej republike,“ upozornil Deák.

Cezhraničná prevádzka

Najvyššou mierou na zisku sa podľa Deáka podieľa cezhraničná prevádzka prenosovej sústavy. Vyše 60 % zo zisku. Výnosy sa skladajú z tržieb za cezhraničnú prevádzku prenosovej sústavy, z regulovaných taríf za prenos a straty, z regulovaných taríf za systémové služby a za ostatné neregulované činnosti.

Poplatky od regulátora

Niektorí energetickí odborníci a politici sú presvedčení, že cena elektriny na Slovensku by mohla byť ešte nižšia, nebyť vysokých poplatkov za prenos a distribúciu elektriny. SEPS sa bráni, že výšku poplatkov prevádzkovateľa prenosovej sústavy určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Tieto poplatky musia zahŕňať primeraný zisk a oprávnené náklady, ktoré musí prevádzkovateľ prenosovej sústavy vynaložiť na zabezpečenie prenosu elektriny pre odberateľov, výrobcov a prevádzkovateľov distribučných sústav a pre zabezpečenie stability elektrizačnej sústavy,“ dodal Deák. Podľa neho tieto poplatky odrážajú cenovú úroveň služieb, prác a tovarov na tuzemskom trhu, ktorá nie je regulovaná, a musia pokrývať nielen náklady na prevádzkovanie prenosovej sústavy, ale aj náklady na jej obnovu a rozvoj.

Nízky podiel na koncovej cene

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy taktiež poukazuje na to, že poplatky na jeho činnosť tvoria relatívny nízky podiel na koncovej cene elektriny. „Napríklad podľa výročnej správy ÚRSO mal prenos elektriny v roku 2016 na koncovej cene za dodávku elektriny pre domácnosti podiel 3,78 % a podiel systémových služieb bol 5,63 %. Podiely poplatkov prevádzkovateľa prenosovej sústavy na rok 2018 by mali byť ešte nižšie, nakoľko všetky poplatky prevádzkovateľa prenosovej sústavy oproti roku 2016 poklesli,“ zdôraznil Deák. Podľa rozhodnutí regulačného úradu jednotlivé poplatky poklesli o 2,2 až 21,9 %. „Vzhľadom na to, že poplatky prevádzkovateľa prenosovej sústavy nedosahujú ani 10-percentný podiel na koncovej cene za dodávku elektriny pre domácnosti, nemožno poplatky pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy považovať za dôvod vysokej ceny elektriny na Slovensku,“ uzavrel Deák.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava