Distribučky by mal pri výkupe zelenej elektriny nahradiť jeden výkupca

Veterná elektráreň OZE
Foto: Ilustračné, pixabay.com

Jedného výkupcu zelenej elektriny chce ministerstvo hospodárstva zaviesť prostredníctvom novely zákona o OZE od roku 2019.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) chce zaviesť centralizáciu výkupu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) prostredníctvom jedného výkupcu. V súčasnosti vykupujú takzvanú zelenú elektrinu tri distribučné spoločnosti. „Od roku 2019 by to mal byť jeden výkupca. Bude to administratívne jednoduchšie a bude v tom väčší poriadok,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej besede minister hospodárstva Peter Žiga. Jedného výkupcu zelenej elektriny chce zaviesť prostredníctvom novely zákona o OZE.

Nový systém

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov má zaviesť najmä nový systém ich podpory. „Nový systém by mal byť bez akýchkoľvek dopadov na koncové ceny elektriny alebo s minimálnymi dopadmi,“ podotkol Žiga. Štát by si mal po novom objednávať elektrinu z OZE prostredníctvom aukcie. Štát si najprv zadefinuje, koľko potrebuje elektriny z obnoviteľných zdrojov. Hráči na trhu budú následne v aukcii súťažiť o dodávku zelenej elektriny pre štát. Úspešní budú podľa ministra tí, ktorí ponúknu najlepšiu cenu a najlepšie podmienky.

V zákone o podpore OZE sa bude reformovať tarifa za prevádzkovanie systému, v ktorej sa skrývajú poplatky nielen za podporu zelenej elektriny, ale aj na likvidáciu jadra, činnosť operátora trhu, či podporu ťažby uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny. „Vedieme o tom diskusiu hlavne s ministerstvom financií. Chceme znížiť spomínanú tarifu, ktorá zaťažuje podnikateľskú sféru. Bude to niečo stáť, ale určite prinesieme takú novú myšlienku, aby sa cena elektriny pre podnikateľov znížila,“ podotkol Žiga.ň

Lokálny zdroj

Nový zákon by mal zaviesť aj inštitút lokálneho zdroja. Lokálny zdroj znamená, že ak niekto vyrába elektrinu napríklad prostredníctvom slnečných elektrární, nebude ju už musieť dodávať do siete a potom elektrinu odkupovať zo siete, ale bude môcť vyrobenú elektrinu vo svojom vlastnom zdroji hneď využívať. Novelu zákona by malo ministerstvo predstaviť verejnosti v prvom polroku 2018.

Elektromobilita do legislatívy

Zmeny v energetickej legislatíve začali už koncom minulého roka, keď ministerstvo predložilo do pripomienkového konania novelu zákona o energetike. Zmeny v zákone reflektujú najmä na dodatočné požiadavky Európskej komisie týkajúce sa transpozície tretieho energetického balíčka. Návrh zákona okrem iného upravuje stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze, skúšku stavu núdze, súvisiace práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou, spôsob vyhlasovania a oznamovania stavu núdze a obmedzujúcich opatrení.

Do zákona sa taktiež zavádzajú definície nových pojmov súvisiacich s elektromobilitou. Do legislatívy sa tak zavádzajú pojmy ako elektrické vozidlo či nabíjacia stanica. Podľa návrhu nového zákona by napríklad prevádzkovateľ nabíjacej stanice nemal byť považovaný za podnikateľa v energetike, čím mu odpadne veľa administratívnych povinností. Už tento mesiac by mala o novele rokovať vláda.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SR