Marian a auaak.jpg

KDH žiada stiahnuť novelu zákona o ochrane prírody a predložiť vládny návrh

Návrh prevodu štátnych pozemkov v národných parkoch na Štátnu ochranu prírody je nedomyslený, deje sa neštandardne a vyvoláva zbytočné napätie. Upozorňuje na to podpredseda KDH Marián Čaučík s tým, že poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny treba stiahnuť, dopracovať a predložiť ako vládny návrh.
Good service cooperation, Consultation of Businesswoman and Male lawyer or judge counselor having team meeting with client, Law and Legal services concept

Register partnerov verejného sektora postúpil novelou o level vyššie. Niektoré nedostatky však pretrvávajú

Zákon o registri partnerov verejného sektora je unikátny predpis, ktorý vniesol do obchodov so štátom transparentnosť. Počas svojho krátkeho života však trpel viacerými nedostatkami. Tieto spočívali nielen v množstve chýb vyplývajúcich z legislatívnej nedôslednosti, ale mali tiež hlbší rozmer. Zákon totiž zasiahol podstatne širšiu škálu subjektov a právnych vzťahov, ako sa pôvodne zamýšľalo. Nemenej významným problémom bola skutočnosť, že tvorcovia zákona pri jeho tvorbe nebrali do úvahy špecifiká renomovaných zahraničných spoločností, ktoré museli do registra zapísať desiatky až stovky svojich manažérov, súkromných osôb, a proti ich vôli zverejniť údaje o ich trvalom pobyte. Za zmienku tiež stojí nešťastne naplánovaná technická údržba serverov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorá 31. decembra 2018 znemožnila oprávneným osobám odoslať na súd oznámenia o overení identifikácie konečných užívateľov výhod a splniť tak svoju zákonnú povinnosť.