Man uses a laptop with a cloud computing schematic. Cloud comput

Zálohovanie dát je služba, ktorú sa oplatí outsourcovať ( SITAtechnologie.sk)

Napriek tomu, že strata firemných dát môže znamenať výrazné komplikácie, ich zálohovanie mnohé spoločnosti podceňujú. Vnímajú to ako zbytočný náklad. Až keď o dáta prídu, zistia, že v tomto prípade sa šetriť skutočne nevyplatilo. A pritom nie je potrebné zamestnávať žiadneho IT človeka. Zálohovanie dát je služba, ktorú si môžete objednať.