Portrait of female surgeon ready for an operation

Potrebujete ísť na jednodňovú chirurgiu? Union zvyšuje jej dostupnosť

Zdravotná poisťovňa Union po rokovaní so Slovenskou asociáciou jednodňovej chirurgie chce v najvyššej možnej miere zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, v komfortných čakacích lehotách, a to prostredníctvom zvýšenia finančných zdrojov alokovaných v zariadeniach jednodňovej chirurgie.