Vodičské oprávnenie celkom zadarmo. Ktorých Slovákov nebude stáť autoškola ani cent?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Autoškola
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Mladí ľudia z centier pre deti a rodiny môžu v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých požiadať o príspevok na vodičské kurzy. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Cieľom je pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a podporiť ich pri uplatnení sa na trhu práce. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín (okrem A, AM, A1 a A2) a kvalifikačnej karty vodiča. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhradilo na tento projekt 500-tisíc eur zo štátneho rozpočtu.

„Náš rezort dlhodobo pracuje na skvalitňovaní starostlivosti o tých najzraniteľnejších, ku ktorým patria aj deti odkázané na starostlivosť štátu v centrách pre deti a rodiny. Záleží nám na tom, aby mali zabezpečené nielen dobré podmienky počas dospievania, ale aby boli pripravení aj na prvé kroky na pracovnom trhu,“ vyhlásil štátny tajomník Branislav Ondruš.

Kto môže o príspevok požiadať?

Projekt je určený pre ľudí evidovaných na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie, alebo záujemcovia o zamestnanie.

O príspevok môžu požiadať mladí dospelí, u ktorých po dosiahnutí plnoletosti pokračuje poskytovanie starostlivosti v centre pre deti a rodiny, plnoleté osoby, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie a bol im predĺžený pobyt v centre o maximálnych 24 mesiacov, ako aj maloleté deti, ktoré sa pripravujú na osamostatnenie.

„Okrem zaplatenia kurzov v plnej výške sme pre nich pripravili aj príspevok na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na kurzoch,“ doplnil Onduš.

Úrad bude uhrádzať kurzovné v plnej výške poskytovateľovi, ktorý zrealizoval vzdelávanie. Okrem toho môže úrad vyplatiť aj paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov samotnému žiadateľovi po splnení všetkých podmienok. Výška paušálneho príspevku je 0,95 eura na jednu vyučovaciu hodinu, maximálne 190 eur.

Žiadosti od 15. apríla

Záujemcovia môžu od 15. apríla podávať žiadosť o poskytnutie príspevku na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo poštou. Formulár je dostupný na samotných úradoch, ako aj na webovej stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť treba predložiť najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania.

Ak je žiadateľom maloleté dieťa, žiadosť o poskytnutie príspevku podpíše zákonný zástupca, štatutárny zástupca centra pre detí a rodiny alebo súdom ustanovený opatrovník dieťaťa. V prípade schválenia úrad práce uzavrie so žiadateľom dohodu. Bez uzatvorenia dohody ešte pred začiatkom vzdelávania nie je možné príspevok žiadateľovi poskytnúť.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Branislav Ondruš
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR