Diaľničiari v tendri na výstavbu obchvatu Prešova na R4 opäť predĺžili termín, už siedmykrát

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
R4, severný obchvat
Výstavba severného obchvatu Prešova. Foto: vizualizácia, NDS

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) v takmer rok trvajúcom tendri na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 v dĺžke viac ako 10 kilometrov opäť posunula lehotu na predkladanie a otváranie ponúk. Namiesto 1. marca určila nový dátum na 30. marca, pôvodný termín 25. mája 2022 tak už siedmykrát predĺžila.

Podmienky verejnej súťaže

Ako vyplýva z informácií v dokumentoch zákazky vo Vestníku verejného obstarávania, diaľničiari znova vysvetľovali otázky k podmienkam verejnej súťaže, v poradí už 20. raz, a vyhoveli žiadosti o ďalšie predĺženie lehoty na ponuky.

Možný záujemca o účasť v tendri sa znova pýtal na úpravu časti súťažných podkladov o cene a výkaze výmer. Podľa neho poskytnutie týchto upravených častí súťažných podkladov v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk avizovala NDS ešte vlani 1. decembra v predošlom vysvetlení informácií.

Máme za to, že nezostáva dostatočný čas na poskytnutie upravených častí súťažných podkladov a súčasne na zachovanie lehoty na predkladanie ponúk v termíne 1. marca,“ uviedol záujemca a požiadal NDS, či primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. Diaľničiari následne posunuli termín takmer o mesiac.

Výstavba druhej etapy severného obchvatu

Výstavba druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4 má odhadovanú cenu 263 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Plánovaná je skoro na štyri a pol roka, financovaná by mala byť zo štátneho rozpočtu, resp. zdrojov NDS.

Navrhovaná celková cena má pri vyhodnotení ponúk po úprave kritérií maximálne 95 bodov a lehota výstavby 5 bodov, vypadlo kritérium kvality tímu odborníkov. Stavba bude napojená na jestvujúcu cestnú sieť v križovatkách Prešov, sever a Kapušany. Diaľničiari vzhľadom na posúvanie termínu na ponuky tiež predĺžili predpokladaný čas začatia prác z vlaňajšieho októbra na záver tohtoročného augusta, čo závisí od ďalšieho priebehu tendra.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť