Kompetencie sestier sa rozširujú

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sestra
Foto: Thinkstock

Od 1. apríla nadobudla účinnosť nová vyhláška o rozsahu ošetrovateľskej praxe a pôrodnej asistencie.

„Každý pracovník v zdravotníctve je dôležitým článkom v systéme a mal byť mať aj jasne definované pracovné činnosti, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia,“ myslí si prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová.

Podľa šéfky komory však doterajšia prax bola taká, že vykonávané činnosti zdravotníkov boli častokrát na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu. Sestry a pôrodné asistentky sa tak čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, kedy museli prekročiť svoje zákonné právomoci.

„Sme preto radi, že sme spoločne so zástupcami odboru ošetrovateľstva Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR prehodnotili kompetencie jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov na základe príslušného vzdelania, reálnych potrieb praxe a najnovších vedecko-výskumných poznatkov, ako aj v súlade s činnosťami, ktoré vykonávajú v zahraničí a do legislatívneho návrhu sme zapracovali okrem iného iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia už aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované,“ uviedla Lazorová pre portál vZdravotnictve.sk.

Skvalitní sa zdravotná starostlivosť, ušetria sa financie

Lazorová je presvedčená, že rozšírením kompetencií u niektorých sestier celkovo dôjde k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacienta a taktiež by sa mali ušetriť aj financie v systéme zdravotnej starostlivosti.

Zároveň by to mohla byť podľa prezidentky motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia.

„Samozrejme, že sprehľadnenie odborných činností sestier a pôrodných asistentiek musí ísť súčasne „ruka v ruke“ s úpravou miezd. Keď máme pracovať viac, sme ochotní prevziať za svoje konanie aj patričnú zodpovednosť, a následne si zaslúžime byť aj adekvátne ohodnotení,“ konštatovala.

Kompetencie po novom

Lieky_dvojfarebne.jpg
Foto: Morguefile.com

Ako priblížili zástupcovia komory, sestra bude môcť po novom na základe jej vlastného posúdenia a potreby pacienta podávať lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženie telesnej teploty v dávkovacom rozmedzí účinnej látky predpísanej lekárom a súčasne vyhodnocovať ich účinnosť.

Sestra bude môcť na základe určenia lekára aplikovať lieky intravenózne, okrem transfúzie krvi a krvných derivátov, transfúznych liekov a kontrastných látok bez písomného poverenia.

Na základe rozhodnutia lekára bude po novom môcť odstraňovať stehy z primárne zhojenej rany, zavádzať či rušiť kanylu do periférnej žily.

Sestra s pokročilou praxou, teda sestra, ktorá má príslušné magisterské vzdelanie a prax, bude môcť predpisovať zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu či nariadiť odber biologického materiálu na základné laboratórne vyšetrenia v určenom rozsahu po konzultácii s lekárom.

Komora vzniesla viacero zásadných pripomienok

Člen Prezídia a Rady SK SaPA Milan Laurinc pripomenul, že komora musela v medzirezortnom pripomienkovom konaní podať 29 zásadných a 22 obyčajných pripomienok, nakoľko sa finálny materiál odlišoval od toho, na čom bola vzájomná dohoda počas tvorby materiálu.

„Pri predpisovaní liekov u stabilizovaných pacientov, ktorí navštívia lekára len kvôli predpisu a v nadväznosti na eZdravie by sestra s pokročilou praxou mohla čiastočne odbremeniť od tejto administratívnej činnosti lekára, ktorý by sa mohol viac venovať pacientovi,“ uviedol Laurinc.

Podľa neho by sa tým zefektívnila zdravotná starostlivosť a znížili sa čakacie doby u lekára. „V mnohých krajinách EÚ táto kompetencia bola presunutá na sestry s pokročilou praxou, čím sa zvýšil dosah zdravotnej starostlivosti a napríklad vo Švédsku sa znížilo užívanie antibiotík,“ doplnil.

Komora navrhovala aj to, aby sa sestry podielali na výkonoch v oblasti telemonitoringu a telemedicíny. „Pretože v dnešnej dobe plnej informačných technológií a implementácie eZdravia do praxe je táto odborná činnosť nanajvýš opodstatnená, no žiaľ, ministerstvo ani tento náš návrh nezapracovalo do legislatívy,“ konštatoval Laurinc.

Minister zatiaľ využil len časť opatrení na zatraktívnenie povolania

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pozitívne hodnotí to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa snažil spraviť poriadok v kompetenciách a zavádza do praxe pozíciu sestry s pokročilou praxou, či podporil zmenu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.

Na druhej strane však podľa komory nejde o také opatrenia, ktoré by pocítili všetky sestry a pôrodné asistentky na Slovensku, ktoré by aj mohli povedať, že sa majú lepšie.

„Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ využil len dve z ôsmich nami navrhovaných opatrení, ktoré by mali slúžiť na motiváciu a stabilizáciu sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti v slovenskom zdravotníctve,“ uzavrela Lazorová.


Celý text vyhlášky nájdete tu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek