Poškodenie cudzieho majetku či krádež v škole dokáže spôsobiť finančné škody, žiakom môže pomôcť poistenie

Prváci počas otvorenia školského roka 2023/2024, odhalenia pamätnej tabule a udelenia čestného názvu Základná škola Dr. Štefana Osuského škole v Brezovej pod Bradlom za účasti ministra školstva a ministra zahraničných vecí. Brezová pod Bradlom, 4. september 2023. Foto: SITA/Martin Medňanský
Tento článok pre vás načítala AI.

Vážne úrazy, rozbité okná, zničená maľovka, či akákoľvek škoda na cudzom majetku, ale napríklad aj strata cenných vecí a krádeže. To je len malý výpočet výtržností, ktorým sa ani v škole, najmä cez prestávky, nedá vyhnúť. Takéto výtržnosti však zároveň dokážu spôsobiť významné finančné škody.

Poškodenie školského majetku

„V prípadoch poškodenia školského majetku špeciálne poisťovať dieťa nemá zmysel a ani sa to nedá. Ide totiž spravidla o zodpovednosť za škody spôsobené škole. Túto zodpovednosť vždy nesie zákonný zástupca dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo,“ upozorňuje garant pre neživotné poistenie Universal maklérsky dom Pavol Michalec.

Hoci špeciálne poistiť dieťa pre prípad poškodenia školského majetku sa nedá, pomôcť môže uzavretie poistenia zodpovednosti členov domácnosti. Toto poistenie je štandardnou súčasťou poistenia domácnosti a kryje aj poškodenia školského majetku neopatrnosťou dieťaťa. Ako pokračoval Michalec, každá škola by pritom mala mať okrem poistenia svojho majetku poistenú aj zodpovednosť za škody.

Poistná zmluva

Poistná zmluva by mala byť podľa neho dojednaná tak, aby kryla zodpovednosť za škody spôsobené žiakmi na cudzom majetku, ale aj škody na zdraví spôsobené počas vyučovania, aj mimo neho. „Spravidla by sa krytie malo týkať škôd spôsobených na všetkých vzdelávacích aj mimoškolských aktivitách organizovaných školou,“ podotýka Michalec.

Pokiaľ ide o výluky, vylúčené sú škody, za ktoré škola nezodpovedá. Aj preto je dobré podľa odborníka čo najskôr zistiť, či má škola poistenie majetku aj poistenie zodpovednosti za škody, a čo pod to spadá.

Odcudzenie majetku

Pokiaľ dieťaťu v škole, na výlete, exkurzii, či počas športového výcviku alebo súťaže odcudzia bežne používanú a potrebnú vec, ako napríklad ošatenie, prezuvky, obuv, okuliare, školskú tašku, či zdravotné pomôcky, nesie škola v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní za takéto škody zodpovednosť. A môžu byť nahradené z jej poistenia zodpovednosti.

„To sa však netýka strát drahých a cenných vecí žiakov, ako sú napríklad mobilné telefóny a iná elektronika. Tieto sú z krytia školskou zodpovednostnou poistkou vylúčené, pokiaľ nie sú používané v rámci vyučovacieho procesu,“ hovorí Michalec. Možnosťou je špeciálne poistenie vecí žiakov, no ako podotýka odborník, v dnešnej dobe toto poistenie neponúka každá poisťovňa, a ak, je to skôr doplnok k úrazovému poisteniu žiakov.

Úrazové poistenie

„Za spôsobený úraz niekomu inému je vždy zodpovedný vinník, v prípade dieťaťa sa zodpovednosť bežne prenáša na jeho zákonného zástupcu,“ upozorňuje Michalec. Pokiaľ by sa však takýto úraz stal v škole počas vyučovania vrátane prestávok, na výlete, exkurzii alebo školskom športovom výcviku či súťaži, zodpovednosť nesie škola.

„Počas cesty do a zo školy škola za úrazy alebo vecné škody spôsobené jej žiakmi nezodpovedá. Pre takéto prípady je nutné mať uzatvorené individuálne úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti členov domácnosti,“ spresňuje Michalec.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Pavol Michalec
Firmy a inštitúcie Universal maklérsky dom