Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe prešli parlamentom, nahradia takmer polstoročný stavebný zákon

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Stavebný zákon, kladivko
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe nahradia takmer polstoročný stavebný zákon z roku 1976. Národná rada SR ich odsúhlasila v stredu s veľkým množstvom zmien oproti pôvodnej podobe spolu so súvisiacou novelou kompetenčného zákona.

Vznikne tak nový centrálny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý prevezme kompetencie ministerstva dopravy a výstavby na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.

Navrhovanú účinnosť zákonov o územnom plánovaní a výstavbe pôvodne od 1. januára 2023 poslanci predĺžili na 1. apríla 2024, potrebné je zaviesť aj nový informačný systém v tejto oblasti.

Výrazné zjednodušenie procesov

Návrhy nových stavebných zákonov pred prerokovaním v parlamente kritizovali najmä samosprávy a občianske združenie Via Iuris, naopak, podporili ich zamestnávatelia, stavební podnikatelia či Inštitút urbánneho rozvoja. Pre množstvo výhrad k obom zákonom sa do spoločných správ k ním dostalo takmer štyristo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Proces územného plánovania sa má podľa podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina) výrazne zjednodušiť. Umožniť to majú samotné postupy, ale aj výrazná elektronizácia územného plánovania, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území, nových územnoplánovacích dokumentácií v jednotnej forme.

Práve elektronizácia je základom zákona o územnom plánovaní. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostanú zachované, doplní sa nový typ dokumentácie – územný plán mikroregiónu.

Čierne stavby majú smolu

Zákon o výstavbe by mal prispieť k profesionalizácii štátnej správy a k znižovaniu administratívnej záťaže v tejto oblasti. Tiež by mal zjednodušiť stavebné povoľovania, najmä elektronizáciou procesov a digitalizáciou dát. Dodatočná legalizácia čiernych stavieb by už nemala byť možná a ak taká stavba vznikne, musia ju zbúrať.

Zmeniť sa má rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Právomoc doterajších stavebných úradov v mestách a obciach prejde na stavebné úrady, resp. pracoviská novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Ten bude mať osem regionálnych pracovísk. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostanú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.

Povoľovanie stavieb po novom

Povoľovanie stavieb by podľa vicepremiéra Holého malo byť cez informačný systém pre územné plánovanie a výstavbu a s odborne spôsobilými osobami, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka. Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude podľa návrhu závisieť od kategórie stavby. Možnosť ohlásenia, a teda zjednodušeného povoľovania výstavby pre určité kategórie stavieb, zostane zachovaná.

Všeobecne bude povoľovanie stavieb založené na vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré bude vydávať regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu stavebného zámeru všetkých dotknutých subjektov bude pre stavebníka zabezpečovať odborne spôsobilá osoba – projektant.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Štefan Holý
Firmy a inštitúcie Inštitút urbánneho rozvojaMDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRNR SR Národná rada Slovenskej republikyÚrad pre územné plánovanie a výstavbu SRVia Iuris