Získať predčasný starobný dôchodok bude ťažšie, zmena sumy ovplyvní stovky žiadateľov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
dôchodok, dôchodky, peniaze, dôchodcovia
Foto: ilustračné, Getty Images

Dostať sa k predčasnému starobnému dôchodku bude od začiatku júla ťažšie. Od júla totiž stúpne minimálna suma predčasnej penzie, ktorú Sociálna poisťovňa môže priznať, a to z 375,10 eura na 430,30 eura.

Rezort práce a sociálnych vecí odhaduje, že v tomto roku z tohto dôvodu nevznikne nárok na predčasnú starobnú penziu približne 500 žiadateľom.

Ich predčasná starobná penzia by totiž bola nižšia ako suma 430,30 eura, a preto by im Sociálna poisťovňa predčasný dôchodok nepriznala.

Nárast sumy životného minima

Minimálna výška predčasnej starobnej penzie stúpne pre nárast sumy životného minima. Jednou z podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok je to, aby jeho výška bola najmenej 1,6-násobkom sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Potrebné je tiež získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Ďalšou podmienkou je mať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo získať najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia.

Ide o doby štúdia, nezamestnanosti, politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do štyridsiatich odpracovaných rokov nezarátajú.

Kto má nárok na predčasný starobný dôchodok?

Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak poistenec bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné najskôr posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal.

Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima.

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ak poistenec nezískal najmenej 40 odpracovaných rokov a o predčasnú penziu žiada v období, keď mu do dovŕšenia penzijného veku chýbajú najviac dva roky, suma jeho predčasnej penzie sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRSociálna poisťovňa