Vieme, aký bude maximálny rodičovský dôchodok v roku 2025

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dôchodok, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Rodičovský dôchodok by mal v roku 2025 dosiahnuť najviac 309,60 eura za jedno dieťa alebo 25,80 eura mesačne. Takýto rodičovský dôchodok svojim rodičom môžu dopriať deti, ktorých hrubá mzda alebo vymeriavací základ dosahuje 1 716 eur a viac.

Výška rodičovského dôchodku predstavuje 1,5 % z hrubého príjmu dieťaťa. Suma rodičovského dôchodku je však zastropovaná, počíta sa ako 1,5 percenta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku. A tú za rok 2023 v pondelok zverejnil Štatistický úrad SR, dosiahla 1 430 eur.

Vládne plány

Konkrétna suma sa počíta na základe vymeriavacieho základu dieťaťa alebo detí. To znamená, že nižší rodičovský dôchodok dostanú tí, ktorých deti zarábajú menej ako 1 716 eur.

Vláda chcela rodičovský dôchodok koncom minulého roka najprv zrušiť, potom robiť väčšie zmeny. Rodičovský dôchodok sa v roku 2023 vyplácal raz ročne, a toto sa malo v tomto roku zmeniť a dávka sa mala posielať dôchodcom mesačne. Nakoniec sa ani toto nezmenilo a rodičia dostanú rodičovský dôchodok raz ročne, a to v júni.

Ústavná ochrana

Rodičovský dôchodok sa zaviedol od 1. novembra 2022 ako nový druh dôchodkovej dávky. Nárok na rodičovský dôchodok vznikol najskôr od 1. januára 2023. Ústava Slovenskej republiky garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

Znamená to, že priamo Ústava Slovenskej republiky garantuje, že priznanie rodičovského dôchodku nebude mať negatívny vplyv na dôchodok vášho dieťaťa. Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku.

Výnimky

O rodičovský príspevok netreba žiadať, Sociálna poisťovňa ho automaticky prideľuje poberateľom, ktorí na neho majú nárok. Aj tu však existujú výnimky. Ak si dieťa neželá, aby bola dávka priznaná jednému alebo obom rodičom, nedostanú ho, keď vyplnia formulár Sociálnej poisťovne. Ďalšou výnimkou sú poberatelia dôchodku z cudziny. O priznanie rodičovského dôchodku musia požiadať Sociálnu poisťovni špeciálnou žiadosťou.

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a poberatelia výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Rodičovský dôchodok dostanú rodičia vtedy, ak ich dieťa či deti odvádzali v roku 2023 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňaŠtatistický úrad Slovenskej republiky