Poistencami štátu sa od budúceho roka stanú aj členovia cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva

Sociálna poisťovňa nebude dlžníkom účtovať úroky z omeškania v prípade, že sa omešká s platbou
Foto: archívne, SITA/Jozef Jakubčo

Od nového roka sa rozšíri kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. V nasledujúcom roku tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Takáto osoba nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Aby sa mohla v roku 2023 stať poistencom štátu, je potrebné, aby v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto činnosti ako člen cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva. Prihlášku podáva na tlačive Registračný list fyzickej osoby. Ako súčasť prihlášky pripája čestné vyhlásenie s prílohami, ktorými sú potvrdenie o členstve a fotokópia zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Sociálna poisťovňa taktiež upozorňuje na odhlasovaciu povinnosť. Takýto poistenec štátu je povinný odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo charitatívnom spoločenstve alebo skončenia vykonávania pracovnej činnosti.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martin Kontúr
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa