Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od júla zvýši. Kto má na ňu nárok?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peňaženka, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od júla zvýši o viac ako 124 eur mesačne. Sociálna poisťovňa upozorňuje svojich poistencov, že maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od júla 2024 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 457,50 eur, v súčasnosti je to 1 329,10 eur.

Pri 30-dňovom mesiaci bude dávka predstavovať 1 410,50 eur, aktuálne dosahuje výšku 1 286,20 eur. Nová hranica maximálnej dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2024, poberať ju bude môžné najviac 6 mesiacov. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa jej výška od júla nemení.

Kto  má na dávku nárok?

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení všetkých zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, teda zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci či dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení,“ dopĺňa hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Na posúdenie nároku nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý alebo neurčitý čas. Podrobnosti nájdu záujemcovia na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa v roku 2024 vyplatila priemerne za mesiac takmer 39 tisíc dávok v nezamestnanosti v priemernej výške 598,85 eur.

Dávka garančného poistenia

Od júla sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia, oproti súčasnosti bude vyššia o 378 eur. Má na ňu nárok zamestnanec po splnení zákonných podmienok, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2024 do 30. júna 2025, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 4 290 eur. V predchádzajúcom ročnom období bola jej maximálna výška 3 912 eur. Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii,“ zdôraznil Kontúr.

Sociálna poisťovňa od začiatku tohto roka vyplatila 477 dávok garančného poistenia v priemernej mesačnej výške 2 713,44 eur.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Martin Kontúr
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa