Krajniak: Nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby dôchodková reforma bola len o zvyšovaní dôchodkového veku

Milan Krajniak
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

„Ak si niekto myslí, že z tohto ministerstva odíde dôchodková reforma, ktorá bude založená len na tom, že ľudí pošleme neskôr do dôchodku, tak sa veľmi mýli,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda strany Sme rodina Milan Krajniak. Tento krok musí byť podľa neho vyvážený zavedením individuálneho dôchodkového stropu, či rodičovského bonusu.

V rozhovore pre portál voFinanciách.sk sa vyjadril aj k paušálnym výdavkom pre živnostníkov, 200-eurovému prídavku na dieťa pre niektoré rodiny, či k vývoju nezamestnanosti na Slovensku do konca tohto roka.

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí tiež povedal, že príspevková sadzba do druhého piliera by sa mala postupne zvýšiť na šesť percent tak, ako to parlament schválil ešte v roku 2012.

Vláda schválila vyplatenie 333-eurového príspevku na dieťa pre približne tretinu detí v hmotnej núdzi. Túto dávku dostanú rodičia na 13,6 tisíca detí z celkového počtu 45-tisíc detí v hmotnej núdzi. Ako ste vybrali túto skupinu detí v hmotnej núdzi?  

Príspevok vo výške 333 eur chceme vyplácať deťom a rodinám, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou. Zadefinovali sme to tak, že pôjde o deti a rodiny, ktoré spadli do hmotnej núdze od marca 2020 do konca apríla 2021. Toto sú deti, ktoré sme zadefinovali, že boli najviac zasiahnuté pandémiou. Predpokladáme, že by to mohli úrady práce a sociálnych vecí vyplatiť počas augusta.

Rodinný prídavok v sume 200 eur na každé dieťa majú dostať rodiny s čistým mesačným príjmom do 1 470 eur.  Ako ste sa k tejto hranici čistého príjmu na rodinu dopracovali?  

Vychádzali sme z toho, že musíme mať na to prostriedky v štátnom rozpočte. V novele štátneho rozpočtu sa nám podarilo dať rezervu približne 117 miliónov eur, ktorá je určená na druhú vlnu pandémie. Keď sme prepočítavali, ako túto sumu prerozdeliť čo najspravodlivejšie, tak sme vychádzali z dvoch hľadísk a dopočítali sme sa v zásade k tej istej sume.

Ak by sme chceli namiesto rodinného prídavku 25 eur vyplatiť 200 eur ako jednorazový prídavok, tak by to mohlo byť približne pre 730-tisíc detí a zachytilo by to rodiny okrem tých, ktoré už dostali 333-eurový príspevok. Keď sme vypočítali tento počet detí a celkovú rozpočtovanú sumu 117 miliónov eur, tak to vyjde približne 1 470 eur ako aktívny čistý príjem na rodinu.

Ak by pracovali obaja rodičia a každý z nich by mal hrubý príjem približne  1 000 eur mesačne, čo je medián mzdy na Slovensku (polovica ľudí zarába menej a polovica viac, pozn. red.), tak čistý príjem na rodinu by bol zhruba 1 470 eur. Toto je najférovejší prístup, ako tieto peniaze vieme prerozdeliť. S takýmto návrhom som oboznámil aj koaličných partnerov a kolegov vo vláde. Tieto prídavky chceme vyplatiť na jeseň. Predpokladám, že niekedy koncom augusta by o takomto materiáli rokovala vláda.

Ak si niektorí ekonomickí analytici želajú, aby som tento návrh dôchodkovej reformy stiahol, to sa pokojne môže stať, ale otázka je, či si to naozaj želajú.

Budú musieť rodičia zdokladovať svoj čistý príjem, keď budú žiadať o 200-eurové prídavky na ich deti?

Chceme to urobiť čo najjednoduchšie. Vieme vytiahnuť dáta zo Sociálnej poisťovne, kde máme informácie o zamestnaných rodičoch, aby sme vedeli časť práce urobiť za rodičov. Čo sa týka samostatne zárobkovo činných osôb, tam by sme to vedeli urobiť na základe daňových priznaní za rok 2020. Vypočítal by sa priemerný mesačný príjem na rodinu. Predpokladáme, že by rodičia podali jednoduchú žiadosť a kontrolu, či spĺňajú kritériá, by sme chceli urobiť za nich. Ak sa v auguste stanoví hranica príjmu na rodinu, tak si bude vedieť každý vypočítať, či bude mať nárok na príspevok.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vás žiada, aby ste stiahli pripravovanú dôchodkovú reformu. Tvrdí, že pozitívne efekty naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia budú eliminované negatívnymi opatreniami z hľadiska verejných financií, ako sú rodičovský bonus, či individuálny dôchodkový strop. Je váš návrh dôchodkovej reformy z pohľadu verejných financií udržateľný?

Absolútne odmietam prístup ekonomických analytikov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Národnej banky Slovenska a Inštitút finančnej politiky, ktorí si dôchodkovú reformu predstavujú v zásade tak, že ľudia budú chodiť neskôr na dôchodok. To nie je žiadna dôchodková reforma. Ľudí necháme dlhšie robiť a tým vyriešime všetky problémy? Tak to nie. S týmto nikdy nebudem súhlasiť. Dôchodková reforma je komplex opatrení, ktoré majú vyvážiť to, že potrebujeme zlepšiť udržateľnosť dôchodkového systému a súčasne musíme myslieť na nejakú spravodlivosť a zásluhovosť pri výpočte dôchodkov.

Musíme myslieť na to, že niektorí ľudia fyzicky nie sú schopní robiť do sedemdesiatky. Pre mňa je to komplex opatrení, ktoré musia byť prijaté spolu. Ak si niekto myslí, že z tohto ministerstva odíde dôchodková reforma, ktorá bude založená len na tom, že ľudí pošleme neskôr do dôchodku, tak sa veľmi mýli. Ak si niektorí ekonomickí analytici želajú, aby som tento návrh dôchodkovej reformy stiahol, to sa pokojne môže stať, ale otázka je, či si to naozaj želajú.

Je váš návrh dôchodkovej reformy vo vládnej koalícii priechodný?

Každý má nejaké svoje predstavy a priority, ale toto vnímam ako svoju červenú čiaru, cez ktorú nikdy nepôjdem. Je vylúčené, aby dôchodková reforma spočívala len v tom, že posunieme vek odchodu do dôchodku, ako si to niektorí predstavujú. S týmto nikdy nebudem súhlasiť. Ak vôbec máme o tom uvažovať, a ja som pripravený diskutovať o všetkých alternatívach, tak to musí byť vyvážené tým, že tam bude napríklad individuálny dôchodkový strop, teda že ľudia po odpracovaní 40 rokov môžu ísť na penziu. Musí tam byť zahrnuté aj to, že niekto nesmie byť diskriminovaný pri výške dôchodku preto, že vychovával deti a musí byť zohľadnený aj princíp zásluhovosti, čo je napríklad rodičovský bonus.

Ak niekto venuje svoj život kariére, má logicky vyššie príjmy a platí vyššie odvody, rešpektujeme, že je správne a spravodlivé, že má o trochu vyšší dôchodok. Tí ľudia, ktorí venujú celý život výchove detí, ktoré pracujú, platia odvody aj na toho človeka, ktorý má vyšší dôchodok, pretože deti nemal a mal vyšší príjem. To je pre mňa zásadná vec spravodlivosti. Nikoho nenútime, že musí vyplácať rodičovský bonus, len dávame právo človeku, že ak chce, tak svojim rodičom, ktorí ho vychovali, môže časť svojich odvodov posunúť. Považujem to za férovú vec.

Ako by rodičovský bonus fungoval v praxi?

Päť percentuálnych bodov z odvodov, ktoré platíme na dôchodky, by si každý mohol rozdeliť na dve časti a poslať svojim rodičom v prípade, ak sú na penzii. Bolo by to o rok dozadu, urobil by sa ročný priemer, suma by sa vydelila dvanástimi, a to by bol v danom roku limit rodičovského bonusu, ktorý by sa vyplácal jednému a druhému rodičovi. Mohlo by sa to počítať v danom roku na základe príjmu a odvodov, ktoré deti platili v predchádzajúcom roku.

Každá zmena systémov v Sociálnej poisťovni stojí veľké peniaze a najmä je veľmi náročná aj z technického hľadiska.

Plánujete tiež zaviesť individuálny dôchodkový strop, teda možnosť odísť do dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Zohľadňovali by sa človeku aj všetky obdobia dôchodkového poistenia, teda aj napríklad v minulosti obdobie nezamestnanosti, vojenská služba alebo obdobie materskej dovolenky, alebo je potrebné 40 rokov počas života reálne odpracovať ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba?

Vojenská alebo civilná služba by sa zohľadňovala, lebo je to služba štátu, to si ľudia sami nevybrali. Pravdepodobne by museli byť započítané aj obdobia, keď ľudia boli chorí, ani to si ľudia sami nevybrali. Diskutuje sa, či sa zohľadní aj krátkodobé obdobie nezamestnanosti, ktoré je formálne v zmysle, že prechádzate z jedného zamestnania na druhé. Určite sa musí započítať aj obdobie starostlivosti o deti. Toto sú technické detaily, ktoré sa dajú doladiť. Podľa všetkých analýz a prepočtov to vychádza tak, že je to udržateľné, aby sme to na tých 40 rokov nastavili. V horizonte najbližších 50 rokov nám to vychádza, že ten vplyv by bol zanedbateľný, a to 0,1 percenta HDP.

V druhom pilieri je nastavené postupné zvyšovanie sadzby na dôchodkové sporenie z tohtoročných 5,25 percenta na 6 percent do roku 2024. Budete počas diskusií o reforme daní a odvodov trvať na tom, aby sa takéto postupné zvyšovanie sadzby na dôchodkové sporenie zachovalo?

Naša predstava je, aby sa sadzba zvýšila a zostala na šiestich percentách.

Milan Krajniak
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Foto: SITA/Branislav Bibel

Od januára budúceho roka sa má prejsť na preddavkové platenie poistného na sociálne poistenie s tým, že v roku 2023 sa sociálne odvody zaplatené v roku 2022 prvýkrát ročne zúčtujú. Zostanú tieto termíny zachované alebo sa uvažuje o posune?

Zatiaľ sa uvažuje o možnom posune práve s ohľadom na pripravovanú daňovo-odvodovú reformu. Nemá zmysel teraz prestavovať systémy v Sociálnej poisťovni na súčasný stav, keď nevieme, či tento stav bude trvať. S ročným zúčtovaním sa počíta, ale zatiaľ sme pripravení v závislosti od návrhu daňovo-odvodovej reformy to odložiť, aby sme nemenili systém dvakrát. Každá zmena systémov v Sociálnej poisťovni stojí veľké peniaze a najmä je veľmi náročná aj z technického hľadiska.

Aký je váš postoj k paušálnym výdavkom pre živnostníkov?

Každý, kto je živnostníkom, teda samoživiteľom, ktorý poskytuje svoju prácu, tomu by sa paušálne výdavky mohli zachovať. Viem si predstaviť, že by to mohlo byť úplne jednoduché. Kúpite si licenciu do nejakej výšky obratu a tým máte platby voči štátu vybavené na celý rok a nemusíte nič riešiť. Máme však aj formálnych živnostníkov, ktorí sú v skutočnosti zamestnaní na normálny pracovný pomer. Tam by tie paušálne výdavky nemali byť možné. Nie je fér, keď dvaja ľudia robia tú istú prácu v tej istej firme a jeden má vyšší príjem a druhý nižší príjem iba kvôli forme, v akej sú zazmluvnení v danej firme. To u remeselných živností nie je možné, tam sa netreba obávať zneužitia.

V akej výške sa na konci tohto roka vyplatí trinásty dôchodok? Dostanú ho dôchodcovia v rovnakých  sumách ako vlani?

V rozpočte je trinásty dôchodok plánovaný v rovnakej výške, ako bol vyplatený minulý rok. Chceli sme nájsť zdroje, aby už v tomto roku mohol byť vyšší. Vzhľadom na vlnu pandémie, ktorá prišla v prvom polroku tohto roka, sú však rozpočtové zdroje na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Ľudia tak môžu počítať s tým, že trinásty dôchodok dostanú v rovnakej výške ako minulý rok. Máme záujem trinásty dôchodok zvyšovať, ale nevieme nájsť aktuálne v tomto roku nové, dodatočné zdroje.

Som rád, že sa nám podarilo už rok stabilizovať situáciu na trhu práce a nezamestnanosť nám nestúpa.

Aký vývoj nezamestnanosti očakávate do konca tohto roka?

Som rád, že sa nám podarilo už rok stabilizovať situáciu na trhu práce a nezamestnanosť nám nestúpa. Nevieme, ako sa bude  vyvíjať pandémia, ale mojím cieľom je, a to považujem za realistický cieľ, aby zostal do konca roka trh práce stabilný. Máme veľa pozitívnych signálov, že najmä priemyselné podniky naberajú nových zamestnancov, vytvárajú nové pracovné miesta, dokonca zamestnancov nevedia ani zohnať, čo sú pozitívne signály. Takisto na internetových portáloch vidíme, že počet ponúkaných pracovných miest je minimálne na rovnakej úrovni, ako bol v takomto období pred pandémiou.

Musíme však počítať s tým, že tak, ako sa epidemická situácia zlepšuje, tak sa bude znižovať aj pomoc štátu na udržanie pracovných miest. Vyplácanie Prvej pomoci sme totiž naviazali na COVID automat. Teraz príde tá hodina pravdy, keď každý, kto sa zaviazal, že ešte dva mesiace po skončení vyplácania pomoci udrží pracovníka v pracovnom pomere, bude sa musieť rozhodnúť, ako bude pokračovať ďalej. Toto bude do konca roka priebežný proces, ktorý bude hýbať situáciou na trhu práce. Považoval by som za dobrý výsledok, keby bola na konci tohto roka nezamestnanosť v podobnej výške ako dnes, teda tesne pod osem percent.

Aké zmeny chystáte v rodinnej politike? Kedy sa na Slovensku zavedie dlho očakávaná 10-dňová otcovská dovolenka?

Podľa smernice Európskej únie je našou povinnosťou, aby sme otcovskú dovolenku zaviedli do augusta budúceho roka. Pripravili sme viaceré varianty, ktoré sú na oponentúre na úrovni vládnej, aj s poslancami sociálneho výboru. Predpokladám, že do konca tohto roka táto legislatíva bude schválená. Počítame s tým, že výdavky na otcovskú dovolenku bude hradiť Sociálna poisťovňa. Nie je to veľmi populárna vec, ale treba otvoriť minimálne diskusiu o tom, či považujeme za fér, že otcovia sa prihlásia na čerpanie materskej, vymieňajú sa s mamičkami a v skutočnosti robia v tom istom zamestnaní. Teraz je vhodná debata na to, či to takto chceme mať aj ďalej alebo nie.

Plánujete aj zmeny pri vyplácaní rodičovského príspevku? Zavedie sa flexibilné poberanie tejto dávky?

Ako opatrenie prorodinnej politiky si viem predstaviť, že rodičovský príspevok by mohol byť flexibilný dokonca natoľko, že by si ho mamičky mohli vyberať napríklad cez prázdniny, aby mohli byť s deťmi. Na druhej strane sa obávam, či by to neohrozilo takéto mamičky na trhu práce, pretože zamestnávatelia by si asi rozmysleli, či vedia raz ročne na dva mesiace riešiť krátkodobý výpadok zamestnancov. Veľmi sa mi páči maďarský model, keď rodičovský príspevok môžu čerpať aj starí rodičia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Milan Krajniak
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaIFP Inštitút finančnej politikyMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRNBS Národná banka SlovenskaSociálna poisťovňa