Hnutie Slovensko prichádza s novým zákonom o preukazovaní pôvodu príjmu

Igor Matovič, hnutie Slovensko
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič na tlačovej besede. Foto: reprofoto, www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Poslanci hnutia Slovensko prichádzajú do parlamentu s návrhom nového zákona o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívne odhaľovanie zatajených či nezdanených príjmov a ich následné odobratie ústavne konformným spôsobom.

Postihnutie pri nelegálnom nadobudnutí

Poslanci tvrdia, že úpravou primárne nejde o postihnutie majetku, ale príjmov, na základe ktorých bol majetok nadobudnutý. Koniec koncov to však bude viesť k postihnutiu nelegálne nadobudnutého majetku.

„V praxi neraz dochádza k situáciám, keď daňové úrady disponujú informáciami, že majetok, spotreba alebo iné výdavky daňového subjektu nezodpovedajú deklarovaným príjmom uvedených v daňovom priznaní, ale nemajú pritom efektívny nástroj na jeho postihnutie. Ide o situácie, keď daňovník vykazuje nízky základ dane, hoci vlastní majetok vysokej hodnoty alebo vedie nákladný životný štýl,“ uvádzajú poslanci v návrhu.

Tvrdia, že správcovia dane majú veľmi obmedzené možnosti na preukázanie nepriznaných príjmov a ich dodatočného zdanenia. Poslanci okolo Igora Matoviča uvádzajú, že na Slovensku sa dlhodobo nedarí postihovať príjmy a majetok, ktorých pôvod je nejasný.

„V podstate nejestvujú inštitúty, ktoré by dostatočne odradili fyzické osoby a právnické osoby od utajovania príjmu a majetku, resp. ich pôvodu. Predmetom návrhu zákona je najmä stanovenie podmienok a postupu orgánov verejnej moci pri preukazovaní pôvodu príjmov a majetku fyzických a právnických osôb,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Konfrontácia z hľadiská daňových povinností

Návrh zákona tak upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri preukazovaní pôvodu príjmov a majetku, a tiež sankcie. „Predložený návrh zákona upravuje výlučne špecifiká osobitného konania, ktorého cieľom je preukázanie vzniku a pôvodu príjmu a jeho následné vysoké zdanenie, resp. vysoká penalizácia, ktorá v konečnom dôsledku spôsobí prepad majetku daňovníka v prospech štátu,“ uviedli zákonodarcovia.

Navrhovatelia zároveň zavádzajú nový pojem tzv. nepreukázaný príjem. Je to príjem, ktorý nie je v rozsahu ustanovenom týmto navrhovaným zákonom hodnoverne preukázaný.

Návrh zákona zároveň tvoria procesné ustanovenia, ktoré správcovi dane dávajú k dispozícii nástroje, ktorými môže daňovníka konfrontovať z hľadiska plnenia jeho daňových povinností. Jedným z opatrení je výzva k preukázaniu príjmu daňovníka.

„Mechanizmus preukazovania príjmov spustí správca dane na základe písomného oznámenia, teda na základe podnetu. Rovnako však aj v prípade, ak má sám dôvodné podozrenia, že nárast príjmov a majetku daňovníka nekorešponduje s príjmami deklarovanými v podanom daňovom priznaní, pričom takýto nepomer medzi nárastom majetku, spotrebou alebo inými výdavkami, a deklarovaným príjmom musí presiahnuť aspoň 133-tisíc eur,“ tvrdia poslanci.

Neobvyklé obchodné operácie

Podmienky tejto sumy sa neuplatnia vtedy, ak správca dane zistí, že súčasťou nepreukázaných príjmov sú aj neobvyklé obchodné operácie. „V takom prípade sa spúšťa mechanizmus preukázania príjmov aj bez tejto podmienky,“ dodali poslanci.

Aby sa správca dane začal zaoberať písomným oznámením, musí spĺňať niekoľko podmienok. Podľa návrhu nesmie byť anonymné, musí byť zrejmé, akej veci sa týka a proti ktorej osobe smeruje, a taktiež čo sa oznamuje.

„V oznámení musí byť označený majetok, ktorý sa javí ako nadobudnutý s nepreukázaných príjmov. Totožnosť oznamovateľa je zo strany správcu dane chránená povinnosťou mlčanlivosti,“ doplnili poslanci.

Navrhujú, aby oznamovateľ mal nárok na poskytnutie ochrany podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a to vtedy, ak spĺňa podmienky poskytnutia ochrany.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Igor Matovič
Firmy a inštitúcie Matovičovo hnutie Slovensko